× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] เพิ่ม 2 สิทธิคุ้มครองเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยิน ปี 64

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

[บัตรทอง] เพิ่ม 2 สิทธิคุ้มครองเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยิน ปี 64

บอร์ด สปสช.เคาะ 2 สิทธิประโยชน์ใหม่ปี 2564 คุ้มครองเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยิน-หนุนพัฒนาการที่ดี เพิ่มการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง และการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วมีปัญหาหูหนวก ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและไม่สูญเสียโอกาสทางสังคม
 
สำหรับสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองการได้ยิน ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ 30,434 คน ประมาณการณ์เป็นค่าใช้จ่าย 12.33 ล้านบาท ครอบคลุมการตรวจ 2 รายการ คือ
  1. การตรวจคัดกรองด้วยการวัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน (OAE) โดยใช้เครื่องมือใช้วัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน เพื่อตรวจสอบการทำงานของเซลล์ประสาทว่าปกติหรือไม่
  2. การตรวจได้ยินระดับก้านสมองแบบคัดกรอง (A-ABR) เป็นการวัดคลื่นประสาทที่เกิดจากการตอบสนองด้วยเสียงกระตุ้น
ในส่วนสิทธิประโยชน์การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม จะดำเนินการในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่มีระดับการได้ยิน 90dB ขึ้นไป และไม่เคยฝึกภาษามือ โดยใช้รายการอุปกรณ์ประสาทหูเทียมชนิด Rechargeable ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการรักษาราว 33 คน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำลังอยู่ระหว่างการต่อร่องราคาค่าประสาทหูเทียมให้ต่ำกว่าชุดละ 6 แสนบาท
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง