News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
มุ่งเปิดพัทยา 1 ต.ค. รับนักท่องเที่ยว ใต้แนวคิด Neo Pattaya +ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ใน ก.ค.นี้ HealthServ.net
มุ่งเปิดพัทยา 1 ต.ค. รับนักท่องเที่ยว ใต้แนวคิด Neo Pattaya +ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ใน ก.ค.นี้ HealthServ.net

แนวคิดคือรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับฉีดวัคซีนครบ 2 โดส แล้ว มายังพื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน

มุ่งเปิดพัทยา 1 ต.ค. รับนักท่องเที่ยว ใต้แนวคิด Neo Pattaya +ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ใน ก.ค.นี้ HealthServ

1 ต.ค. นี้ เมืองพัทยาเตรียมเปิดเมืองนำร่อง รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส

วันนี้ (9 มิ.ย.64) เวลา 09.30 น. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมหารือภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายขจรเดช อภิชาตตรากุล ผอ.ททท. สำนักงานพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่อง เที่ยวจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมโรงแรมไทยภาคตะ วันออก สมาคมนักธุรกิจและการท่อง เที่ยวเมืองพัทยา และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม Intercontinental Pattaya
 
ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) มีแนวทางและแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ 8 จังหวัด นำร่อง ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (สมุย) เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และบุรีรัมย์ โดยเริ่มต้นเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยโมเดล Phuket Sandbox ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เปิดเมืองพัทยา ภายใต้แนวคิด Neo Pattaya

ในที่ประชุมได้มีการหารือการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส แล้วมายังพื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ อำเภอบางละมุงและสัตหีบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ภายใต้แนว คิด Neo Pattaya ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรับนักท่องเที่ยว

หลักเกณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยว

ได้มีการกล่าวถึงหลักเกณ์แนวทาง และเงื่อนไขกำหนดคุณสมบัตินักท่องเที่ยว อาทิเช่น
  • กลุ่มประเทศที่จะเปิดรับเข้ามาในพื้นที่นั้นจะเป็นกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ ตามสถิติจากกระทรวงสาธารณสุข
  • เป็นนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉัดวัคซีน ครบตามเกณฑ์วัคซีนที่กำหนดไว้แล้วในแต่ละชนิด แต่ไม่เกิน 1 ปี
  • ทั้งนี้วัคซีนที่นักท่องเที่ยวได้รับจากประเทศต้นทาง จะต้องรับรองโดยรัฐบาลของประเทศนั้น 
  • นักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง และอายุ  6 -18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 มาแล้ว และมีหนังสือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนมาจากประเทศต้นทางก่อนออกเดินทาง
  • นักท่องเที่ยวต้องพักอาศัยอยู่ในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ และสามารถทำกิจกรรมใช้บริการได้จากสถานประกอบการตามพื้นที่ที่กำหนด
  • สถานประกอบการ หรือโรงแรมที่จะเข้าร่วม ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ เป็นหลัก 

ต้องฉีดวัคซีน 70% ในเดือน กค 64

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปิดเมืองพัทยา รับนักท่องเที่ยวได้นั้น เงื่อนไขสำคัญที่สุด คือ ประชากรและแรงงานในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 70 % ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะสามารถเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวให้ทันในช่วงเดือนตุลาคม 2564
มุ่งเปิดพัทยา 1 ต.ค. รับนักท่องเที่ยว ใต้แนวคิด Neo Pattaya +ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ใน ก.ค.นี้ HealthServ

เปิดแนวทางการรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ได้กำหนดและมีความเห็นเป็นแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัว ในรูปแบบจำกัดขอบเขต คือ Sealed Approach ประกอบด้วย 
1. Sealed Route และ 
2. Sealed Area 
 
ในที่ประชุมได้กำหนดและมีความเห็นเป็น Sealed Route กล่าวคือ เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ เส้นทางการเดินทางในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีการกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน เช่น ถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพักโรงแรมไหน ก็ต้องท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดให้เฉพาะ
 
ส่วนข้อกำหนด ที่จะเป็นเกณฑ์การทำ Sandbox ว่า โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวจุดใด เส้นทางใด จะกำหนดให้เป็น Sealed Route ได้ นั้น เป็นหน้าที่ที่ ททท. และเมืองพัทยา ร่วมกันกำหนด และนำเสนอ ศบค.ส่วนกลาง ต่อไป 
 

พัทยาเล็งใช้เกาะล้าน ทำ Sealed Route

ในส่วนของเมืองพัทยาจะใช้ "เกาะล้าน" ทั้งเกาะ ในการทำเป็น Sandbox เพราะมีลักษณะคล้ายกับทางภูเก็ต (ที่กำลังจะเปิดเกาะ 1 กค 64 นี้) โดยจะร่วมหารือพูดคุยกับผู้ประกอบการ ว่าจะทำ Sealed Approach และ Sealed Route  ในลักษณะแบบไหน ส่วนใดที่จะต้องเปิด หรือส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเป็นพื้นที่อย่างไร เพราะการจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยว Sandbox จะต้องให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากโรงแรมไปแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น  ซึ่งในประเด็นนี้ สิ่งสำคัญคือทั้งจังหวัดชลบุรีจะต้องรับทราบข้อเสนอและแนวทางนี้ เพื่อที่จะทำให้เห็นชัดเจนว่าพื้นที่ใดจะกำหนดว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเฉพาะ 

ทั้งนี้ การเปิดเมืองพัทยา อยู่ในแผนระยะที่ 3 ตามโรดแมปการเปิดประเทศ 4 ระยะ ที่จะเริ่มเปิดได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ที่กำหนดผ่อนคลายในพื้นที่มีศักยภาพด้านท่องเที่ยว 10 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี บุรีรัมย์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ กรุงเทพฯ

เพจ PR PATTAYA
9 มิถุนายน 2564

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง