Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

เคลียร์ให้ชัด ปลูก ใช้ ขาย ครอบครองกัญชา-กัญชง ต้องทำอย่างไร - โดยภญ.สุภัทรา บุญเสริม

เคลียร์ให้ชัด ปลูก ใช้ ขาย ครอบครองกัญชา-กัญชง ต้องทำอย่างไร - โดยภญ.สุภัทรา บุญเสริม - 9 MCOT Official

Update: 03/09/2564 View: 5,989

เคลียร์ให้ชัด ปลูก ใช้ ขาย ครอบครองกัญชา-กัญชง ต้องทำอย่างไร - โดยภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการอย.

ทำความเข้าใจว่า กัญชากับกัญชง เป็นพืชฝาแฝดสกุลเดียวกัน ต่างกันตรง THC
 • กัญชา THC เกิน 1%
 • กัญชง THC น้อยกว่า 1%
ทั้งสอง ตามกฏหมายยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (แต่มีประโยชน์นะคะ)
ในการจะปลูก ต้องขออนุญาต

เมื่อปลูกเป็นต้น
 • ส่วนช่อดอก ถือเป็นยาเสพติดเพราะมี THC สูง
 • ส่วนใบ กิ่ง ก้าน ราก ลำต้น มี THC น้อย ไม่เป็นยาเสพติด

การจะขอปลูกกัญชา กัญชง ขอกับใคร

ขอกับอย. คนอนุญาตสุดท้าย คือ อย.

ใครจะขอได้

กลุ่มคนที่จะขออนุญาตปลุกกัญชาได้
ด้วยความที่ THC สูง จึงจำกัดวง  ตามกฏหมายเขียนไว้ว่า 
การที่จะขออนุญาตปลูกกัญชา จะต้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และวิจัย 
และ คนที่มีคุณสมบัติจะขอปลูกกัญชาได้ ต้องเป็น
 • หน่วยงานรัฐ ที่บำบัด บรรเทา รักษาโรค เช่น รพ.รัฐ
 • มหาวิทยาลัย
 • วิสาหกิจชุมชน ร่วมกับหน่วยงานรัฐ
สรุปคือ จะขอปลูก ต้อง มีหน่วยงานรัฐประกบด้วยเสมอ 
หน่วยงานรัฐอาจจะขอปลูกเอง หรือ
วิสาหกิจชุมชน จะขอ ขอคนเดียวไม่ได้ ต้องจับมือกับหน่วยงานรัฐ

คนเดียว มาขอปลูก ไม่ได้
เอกชน ไม่ได้ 
เอกชน ร่วมกับหน่วยงานรัฐ มาขอปลูก ไม่ได้


ต้องวิสาหกิจชุมชน เท่านั้น

จำนวนเท่าไหร่ กี่ไร่ กี่ต้น?

ไม่จำกัดจำนวน
เพียงแต่ต้องทำแผนการใช้ประโยชน์ ว่า ปลูกด้วยพื้นที่เท่านี้ นำเมล็ดมาจากไหน จะได้ผลผลิตเท่าไหร่ แต่ละส่วนจะนำส่งไปให้ใคร ใครเป็นคนรับผลผลิตต่อไป

แล้วปลูก 6 ต้นคืออะไร?

บ้านละ 6 ต้น เกิดจากการรวมตัวกัน ของวิสาหกิจชุมชน กับหน่วยงานรัฐคือ รพ.สต. จับมือกันแล้วไปปลูก ณ หลังบ้านของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน (โนนมาลัยโมเดล 6 ต้น)  ซึ่งยังอยุ่ในกรอบของกฏหมาย และอยู่ในการกำกับดูแล 
แสดงว่าเลข 6 ไม่ใช่เลขจำกัด ไม่ได้หมายความว่าห้ามเกิน 6 ต้น 
เหมือนเป็น (โครงการ) นำร่อง คือ รู้ว่าปลูกกี่ต้น ปลูกแล้วไปส่งให้ใคร ต้องมี follow up ตามตลอด จนเก็บเกี่ยว

 

กัญชง 

เพราะ THC ต่ำ (ต่ำกว่า 1%) ความเข้มงวดก็จะน้อยกว่ากัญชา
ตามกฏกระทรวงประกาศ (มีผลใช้บังคับ 29 มค.64) 
อนุญาต ให้ ทุกภาคส่วน คนทัวไป คนธรรมดา นิติบุคคล ขอปลูกได้ 
ต้องระบุว่าปลูกเพื่ออะไร เอาไปทำอะไร เช่น ขายช่อดอก ขายเมล็ด ขายลำต้น ขายเส้นใย 

แต่การจะไปขอเมล็ดพันธ์ใดๆ มาปลูกเอง (โดยไม่ได้รับอนุญาต) ทำไม่ได้ จะต้องขออนุญาตปลูกจากรัฐ 

ติดต่อหน่วยงานไหน

 • กัญชา ติดต่อ อย. ที่เดียวเท่านั้น
 • กัญชง พื้นที่อยู่จังหวัดไหน ติดต่อ สสจ.(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) จังหวัดนั้น เมื่อขอ ก็จะมีจนท.ออกไปตรวจ มีคณะกรรมการจังหวัดคอยพิจารณา แล้วจะส่งผลมาที่อย. เพื่อเข้าคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ อนุมัติ และออกใบอนุญาตให้ต่อไป

อายุใบอนุญาต

ใบอนุญาต อายุ 1 ปี ตามสิ้นปี นั้นๆ  (คือ 31 ธันวาคม ปีนั้น)

เมล็ดพันธุ์เอาที่ไหน

กัญชา ต้องมีที่มาที่ถูกต้องตามกฏหมาย เช่น มาจากของกลางที่ ปปส.ยึดไว้ หรือคนที่ได้รับอนุญาตปลูกและมีเมล็ดพันธุ์อยู่ เช่น รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กรมการแพทย์แผนไทยฯ ม.แม่โจ้ 

เพื่อให้สามาถเช็คต้นทาง-ปลายทางได้ ว่ามาจากแหล่งใด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีหรือไม่ เพียงพอไหม ความถี่ในการตรวจ?

เบื้องต้นคือ หน้าที่ของผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูก จะต้องทำรายงานรับ-จ่าย ทุกขั้นตอน ทุกเดือน (รายงาน อย.)
ส่วนจนท.ที่ไปตรวจสอบ
 • ฝ่ายสาธารณสุข จะมีทั้ง จนท.อย. จนท.สาธารณสุขจังหวัด ไปสุ่มตรวจ
 • ฝ่ายความมั่นคง เช่น ปปส ตำรวจ ก็จะข้อมูลการอนุญาตของ อย. แล้วไปตรวจสอบ

บทลงโทษ

 • กรณีปลูกเกินกว่าที่ขออนุญาต ส่วนที่เกินต้องทำลาย และต้องมีคำสั่งทางปกครอง พักใช้ใบอนุญาต ยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการยาเสพติด พิจารณาเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย 
 • กรณีนี้ไม่มีจำคุก (อาญา) เพราะเป็นผู้มีใบอนุญาตถูกต้อง แต่ไม่เป็นไปตามกฏ จึงอาศัยคำสั่งทางปกครอง 
 • แต่หากไม่ได้รับอนุญาต ก็จะมีพบลงโทษอย่างหนัก (ทางอาญา) ทั้งจำทั้งปรับ
ไทย เป็นประเทศแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกาศให้มีการใช้กัญชาอย่างถูกกฏหมายทางการแพทย์ สุขภาพ อาหาร และโอกาสต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้

แต่ละส่วนของต้นกัญชา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยหรือปล่าว?

ใน 1 ต้นที่ออกมา 
ช่อดอก ซึ่งถือเป็นยาเสพติด จะเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ส่วนอื่น เช่น ใบ ก้าน ราก ต้น ไม่ถือเป็นยาเสพติด สามารถเอาไปขายได้ แต่ต้องรายงาน ว่าขายไปเท่าไหร่ ให้ใคร เพื่อให้รู้ต้นทาง ปลายทาง

คนที่รับ จะต้องรับจากแหล่งที่ปลูก ที่ถูกต้องตามกฏหมาย คือมีใบอนุญาตปลูกที่ถูกต้อง รับมาจากใต้ดินไม่ได้

สมมุติ กรณี มี 3 ร้านก๋วยเตี๋ยว จะแชร์ใบกัญชากัน ก็ทำได้ ถ้าส่วนนั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้อง 

การนำใบกัญชามาปรุงอาหารที่ร้าน หรือ ที่บ้าน ทำได้เลย ไม่ต้องขออนุญาต

ขอฝากไว้ว่า ใบกัญชา ไม่ใช่คะน้า กะเพรา กวางตุ้ง ไม่สามารถจะรับประทานมากๆ ได้ เพระาถึงแม้จะมี CBD หรือ THC ต่ำ แต่ก็จะมีสารอื่นๆ อยู่ ซึ่งความไวของแต่ละคนในการรับประทาน มีไม่เท่ากัน บางคนอาจจะแพ้ก็ได้ โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัว ก็ให้ระวัง แต่ไม่ได้ห้ามถึงขนาดนั้น หรือ กินยาบางประเภทอยู่ หรือเด็กๆ 

ฉะนั้นจึงมีคำแนะนำให้กับร้านอาหาร ว่า เมนูไหนที่ใส่กัญชา ก็ต้องควรจะบอกลูกค้าด้วย

คำถาม เช่น ถ้าไปกินร้านอาหารที่ใส่ใบกัญชา จะมีอาการยังไงมั๊ย เช่นหัวเราะ หรือมีความสุขมากขึ้น

คำตอบ คือ ขึ้นอยู่กับบุคคล บางคนไม่รู้สึก บางคนอาจจะมึน คลื่นไส้ แต่ไม่มีอันตรายถึงชีวิต

มีความเชื่อว่า กัญชารักษาทุกโรค ทั้งไมเกรน เบาหวาน จริงหรือไม่

ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล แต่ประโยชน์มีมากมายจริง แน่นอน CBD รักษาโรคชัก พาร์กินสัน อักเสบได้ THC ระงับปวดระยะสุดท้ายคนที่เป็นมะเร็ง

ขนาดที่รับประทานไป ต้องมีปริมาณเท่าไหร่ ถึงจะพอดีหรือว่าโอเค?

กรณีใบ CBD ต่ำ ก็ขึ้นกับความไวของแต่ละท่าน
ส่วนที่เป็นยาที่สกัดมา ให้แพทย์สั่ง แบบน้ันจะคำนวนปริมาตรมาแล้วว่า มี THC กี่ % CBD กี่ % ถึงจะเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละโรค จะต้องใช้กี่หยด

ปปส.เตือน บางกรณีนำสินค้าที่มีส่วนผสมกัญชา นำเข้ามาจาก ตปท. ถือว่าเป็นการนำเข้ายาเสพติด ติดคุก

สอบถาม อย. 1556

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)