× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โควิด 11 กันยายน 2564 : ติดเชื้อ 14,029 ราย เสียชีวิต 180 ราย หายป่วย 15,742 ราย

โควิด 11 กันยายน 2564 : ติดเชื้อ 14,029 ราย เสียชีวิต 180 ราย หายป่วย 15,742 ราย HealthServ.net
โควิด 11 กันยายน 2564 : ติดเชื้อ 14,029 ราย เสียชีวิต 180 ราย หายป่วย 15,742 ราย HealthServ.net

โควิด 11 กันยายน 2564 : ติดเชื้อ 14,029 ราย เสียชีวิต 180 ราย หายป่วย 15,742 ราย

โควิด 11 กันยายน 2564 : ติดเชื้อ 14,029 ราย เสียชีวิต 180 ราย หายป่วย 15,742 ราย HealthServ
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
รวม 14,029 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,224 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,525 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 276 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,353,310 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
 
หายป่วยกลับบ้าน 15,742 ราย
หายป่วยสะสม 1,204,428 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 135,966 ราย
 
เสียชีวิต 180 ราย


จำนวนผู้ป่วยรายเขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564
รวม 50 เขต มีผู้ติดเชื้อ 2,723 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 64)
• กรุงเทพเหนือ 367 ราย
• กรุงเทพกลาง 276 ราย
• กรุงเทพใต้ 415 ราย
• กรุงเทพตะวันออก 321 ราย
• กรุงธนเหนือ 542 ราย
• กรุงธนใต้ 634 ราย
 
อยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ขณะป่วย 168 ราย


สถิติการตรวจคัดกรอง COVID- 19 เชิงรุก โดยวิธี ATK และ RT-PCR ในกทม.

จำแนกตามกลุ่มเขต ข้อมูลระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 10 ก.ย. 64

มียอดรวมผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น

 แบบ ATK            = 172,566 ราย
 พบเชื้อ                =   31,371 ราย
 ไม่พบเชื้อ            = 141,195 ราย

 แบบ RT-PCR       = 67,102 ราย
 พบเชื้อ                =  38,148 ราย
 ไม่พบเชื้อ            =  27,662 ราย
 
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง