× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมการแพทย์ ตั้งศูนย์ DMS Satellite HI ส่งยา-เวชภัณฑ์-อาหาร ให้ผู้ติดเชื้อโควิดที่รักษาที่บ้าน

กรมการแพทย์ ตั้งศูนย์ DMS Satellite HI ส่งยา-เวชภัณฑ์-อาหาร ให้ผู้ติดเชื้อโควิดที่รักษาที่บ้าน - HealthServ

กรมการแพทย์ มอบสถาบันทันตกรรม ตั้งศูนย์ DMS Satellite HI ประสานงานจัดส่งยา เวชภัณฑ์และอาหาร ให้ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน แบบ HOME ISOLATION ในเขตกรุงเทพฯ ในความดูแลของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศ

GreenShopCafe.com
Sponsor
 
นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง สถานการณ์ของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ซึ่งแพร่ระบาดในวงกว้าง พบว่า อาการของผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง บางรายอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลเพียงระยะสั้น ๆ แล้วไปพักฟื้นต่อที่บ้าน หรือสถานที่รัฐจัดให้โดยกรมการแพทย์ ได้จัดตั้งสถาบันทันตกรรมเป็นศูนย์ประสานงานจัดส่งยา เวชภัณฑ์และอาหาร DMS Satellite HI สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศ โดยจะมีการประเมินและติดตามอาการ และสัญญาณชีพผู้ป่วย ผ่านระบบ DMS Telemedicine หรือระบบสื่อสารอื่นๆ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
 
 
 
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่แยกกักตัว ควรแยกห้องพักและของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น ไม่ออกจากที่พัก และห้ามผู้อื่นมาเยี่ยม หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ หากจำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่สัมผัสกับของใช้ต่างๆห้ามทานอาหารร่วมกับผู้อื่น แยกซักเสื้อผ้าและเครื่องนอน ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น และแยกทิ้งขยะและมัดปากถุงขยะอย่างมิดชิด
 
 
 
ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันทันตกรรมรับผิดชอบเป็นศูนย์ประสานงานจัดส่งยา เวชภัณฑ์และอาหาร สำหรับผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้านแบบ HOME ISOLATION ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ โดยประสานงานและรับข้อมูลผู้ป่วยจากหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศ เมื่อผู้ป่วยได้รับการประเมินอาการและวินัจฉัยจากแพทย์แล้ว จะนำส่งข้อมูลลงระบบ DMS Satellite HI สถาบันทันตกรรมจะดำเนินการจัดส่งยา พร้อมเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการรักษา เช่น ยา Favipiravir เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ดิจิตอล แผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติตัว ชุด DMS Set ชุดยาสามัญ และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการแยกกักตัว พร้อมทั้งจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วย 3 มื้อต่อวัน จนกว่าแพทย์จะประเมินจำหน่ายผู้ป่วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานในการจัดส่ง พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาระหว่างการรักษาแบบ HOME ISOLATION
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)