× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศบค.ผ่อนคลายเข้าประเทศ เลิกกักตัว คนไทยไม่ต้องขอ Thailand Pass

ศบค.ผ่อนคลายเข้าประเทศ เลิกกักตัว คนไทยไม่ต้องขอ Thailand Pass - HealthServ

สาระสำคัญคือคนไทยไม่ต้องขอ Thailand Pass สำหรับคนต่างชาติยังต้องขอ แต่ออก QR Code ได้ทันทีไม่ต้องรอนาน ยกเลิกกักตัวทั้งหมด ใช้การตรวจ ATK แบบโปรแทน


20 พฤษภาคม 2565  ที่ประชุมใหญ่ ศบค. มีมติ ผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศ รองรับการปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น Endemic Approach) ทั้งทางอากาศ และทางบก เริ่ม 1 มิถุนายน 2565  สาระสำคัญเป็นการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะส่วนของ Thailand Pass และยกเลิกการกักตัว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

 

การเดินทางทางอากาศ 

 
ปรับลดมาตรการ "การตรวจ" เข้าประเทศ
 
1. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้ไม่ครบ ใช้ผลตรวจ ATK แบบ Professional หรือผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.แสดงก่อนเดินทางได้
 
2. ยกเลิกการกักตัว 
ในผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้ไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ 
โดยใช้การตรวจ  ATK แบบ Professional เมื่อถึงสนามบิน
 
 
ปรับมาตรการ "การลงทะเบียน" เข้าประเทศ
 
เดิม  : ผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนใน Thailand Pass 
 
ปรับใหม่ :  
คนไทยไม่ต้องลงทะเบียนใน Thailand Pass  
คนต่างชาติ ต้องลงทะเบียนใน Thailand Pass เช่นเดิม
 
 
ปรับเปลี่ยนมาตรการ Thailand Pass สำหรับ "คนต่างชาติ" 

1. ใช้ข้อมูลเอกสาร ดังนี้  
  • ผลการฉีดวัคซีนหรือการตรวจหาเชื้อ
  • ประกันชีวิต
  • พาสปอร์ต (VIP/TIP)

2. ระบบจะออก QR Code ให้ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ ไม่ต้องรออนุมัติ  โดยระบบจะตรวจสอบด้วย AI และ QR Code ของวัคซีนได้

3. คงระดับประกันสุขภาพไว้ที่ 10,000 USD

4. ให้สายการบินตรวจสอบเอกสารต่างชาติ ข้อมูลการฉีดวัคซีน/ผลตรวจโควิด ตาม QR Code และออก Boarding Pass 

5. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ต้องตรวจสอบและลงระบบคัดกรองเข้าประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ทางบก

 
มาตรการผ่อนปรนการเข้าประเทศทางบก เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 ดังนี้
1.  เอกสารผ่านแดน ต้องแสดง พาสปอร์ต หรือ บัตรผ่านแดน (Border pass) ทั้งคนสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย
2. ระบบคัดกรอง ณ ด่านฯ 
สัญชาติไทย - คัดกรองอาการ แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจแล็ป 
ไม่มีสัญชาติไทย - คัดกรองอาการ และลงระบบเข้าประเทศ
 
3. หลักฐานการรับวัคซีน (Vaccine Certificate)
ต้องแสดงทุกคน
 
4. การกักตัว/ตรวจ 
สัญชาติไทย - ไม่กักตัว 
• กรณีฉีดวัคซีนครบ หรือ
• ไม่ฉีดวัคซีน แต่มีผลตรวจ Pro ATK/PCR ใน 72 ชม.
• หากไม่วัคซีน/ไม่มีผลตรวจ ให้ตรวจ Pro ATK 
 
ไม่มีสัญชาติไทย - อนุญาตเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้น 
 
มาตรการรับผู้เดินทางผ่านพรมแดนทางน้ำ  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
 
 
 

ผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่รัฐและนักเรียนทุน

 
ศบค. เห็นชอบ ให้เสนอครม. เพื่อพิจารณา ยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางระหว่างประเทศของข้าราชการ พนักงานรัฐ บุคลากรรัฐ และรัฐวิสาหกิจ และนักเรียนทุน (ในความดูแลของกพ.)  
 
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)