× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบโมเดอร์นา 11,550 โดสและเริ่มฉีด 18 พ.ย. 64 - HealthServ

รับมอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มใน 13 อำเภอต่อไป

article image1 - HealthServ
18 พฤศจิกายน 2564 อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  เพื่อเริ่มทำการฉีดให้กับประชาชน
 
อบจ.มหาสารคาม นำโดย ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม และส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ที่ได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย จำนวน 11,550 โดส ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.มหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเปราะบางกลุ่มแรก คือกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 640 ราย 
 
ในวันเดียวกันนี้ ได้เริ่มการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 180 ราย
article image2 - HealthServ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนอบจ.มหาสารคาม ตามกำหนดของสภากาชาดไทย มีดังนี้ 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร 4.ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และ 5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 

ดร.คมคาย  อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม กล่าวว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยในการรับการฉีดวัคซีน Moderna ทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะได้รับประกันภัยจากบริษัททิพยประกันภัย ที่จะคุ้มครองภัยที่เกิดหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วด้วยเล็งเห็นประโยชน์และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมาเป็นที่หนึ่ง
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)