× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.เตือนโควิดอาจระบาดอีกรอบ แนะกลุ่ม 608 สวมหน้ากาก รีบฉีดวัคซีนกระตุ้น

กทม.เตือนโควิดอาจระบาดอีกรอบ แนะกลุ่ม 608 สวมหน้ากาก รีบฉีดวัคซีนกระตุ้น HealthServ.net
กทม.เตือนโควิดอาจระบาดอีกรอบ แนะกลุ่ม 608 สวมหน้ากาก รีบฉีดวัคซีนกระตุ้น HealthServ.net

กทม.พบว่าหลังมีประกาศผ่อนปรนเรื่องหน้ากากอนามัย มีเด็กนักเรียน ติดเชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กโต รวมถึงพบว่ากลุ่ม 608 ที่ติดเชื้อ จะมีการครองเตียงผู้ป่วยวิกฤติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กทม.ออกชุดมาตรการ 6-6-7 คุมเข้ม จับตา สถานบริการพักฟื้นผู้สูงอายุก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่กทม.เฝ้าระวัง หากพบการระบาดจะใช้วิธี Bubble Seal

กทม.เตือนโควิดอาจระบาดอีกรอบ แนะกลุ่ม 608 สวมหน้ากาก รีบฉีดวัคซีนกระตุ้น HealthServ


5 ก.ค.65 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กทม. ครั้งที่ 24/2565 ณ ห้องนพรัตน์ กทม. ว่า จากสถานการณ์การติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กทม.จึงได้จัดทำมาตรการเชิงรุกที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งเมื่อติดแล้วมีอาการไม่มาก แต่อาจนำเชื้อไปติดผู้ที่ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์) ได้

โดยหลังมีประกาศผ่อนปรนเรื่องหน้ากากอนามัย พบว่าเด็กนักเรียนมีการติดเชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กโต รวมถึงพบว่ากลุ่ม 608 ที่ติดเชื้อจะมีการครองเตียงผู้ป่วยวิกฤติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากข้อกังวลดังกล่าว สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยจึงได้เตรียมพร้อมระบบส่งต่อ ศูนย์เอราวัณ อัตราการครองเตียง และจัดทำแผนสำรอง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยคาดการณ์จากสถานการณ์ที่อาจจะรุนแรงขึ้นในอีก 1 เดือน และเดินหน้าตามแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ที่รับวัคซีนเข็มล่าสุดมานานแล้ว โดยให้บริการเชิงรุกในชุมชน ควบคุมไปกับการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก Active Case Finding เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 
สำหรับข้อมูลรายงานสถานการณ์การติดเชื้อในกลุ่มเด็กนักเรียนสังกัดกทม. ระหว่างวันที่ 17 พ.ค.-4 ก.ค.65 นักเรียนทั้งหมด 253,515 คน พบติดเชื้อ 0.74 % แบ่งเป็น 
 
  • นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 36,854 คน ติดเชื้อ 148 คน คิดเป็น 0.40 % 
  • ระดับประถมศึกษา จำนวน 176,496 คน ติดเชื้อ 1,375 คน คิดเป็น 0.78% 
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 35,706 คน ติดเชื้อ 304 คน คิดเป็น 0.85% 
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4,459 คน ติดเชื้อ 58 คน คิดเป็น 1.30 % 
     
 


กทม.ออกชุดมาตรการ 6-6-7 คุมเข้ม

 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้ม ดังนี้ 


6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่
 
1.เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร (Distancing) 
2.สวมหน้ากาก(Mask wearing) 
3.ล้างมือ(Hand washing) 
4.ตรวจคัดกรอง(Testing)
5.ลดแออัด(Reducing) 
6.ทำความสะอาด (Cleaning) 

 
6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่

1.ดูแลตนเอง (Self-care) 
2.ใช้ช้อนส้อมส่วนตัว (My Spoon) 
3.ทานอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) 
4.ลงทะเบียนเข้า-ออก (Tracking) 
5.สำรวจตรวจสอบ อาการตนเอง(Self check) 
6.กักกันตนเองหากติดเชื้อ (Isolation)


7 มาตรการเข้ม ได้แก่
 
1.ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผลผ่าน MOECOVID
2.ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 
4.อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน (การระบายอากาศ การจัดการขยะ)
5.แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึงการเตรียมพร้อม School Isolation 
6.ควบคุมดูแลการเดินทางเข้า-ออกสถานศึกษา 
7.School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา (ข้อมูล TST ผลการตรวจคัดกรองเชื้อ ประวัติการรับวัคซีน) 

 
“สถานบริการพักฟื้นผู้สูงอายุก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่กทม.เฝ้าระวัง  หากพบการระบาดจะใช้วิธี Bubble Seal หากทำได้ หรือใช้วิธีการส่งต่อ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่อาศัยร่วมกับกลุ่ม 608 หรือเป็นกลุ่ม 608 สวมหน้ากากอนามัยให้มากที่สุด หากมีข้อสงสัยว่ามีอาการให้รีบกักตัวเอง และไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ หน่วยบริการใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว

 
 

กรุงเทพมหานคร มีบริการฉีดวัคซีนโควิด ขณะนี้ 


1. ฉีดทุกศุกร์ ทุกสูตร ทุกเข็ม วัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนอายุ 5 ปีขึ้นไป ที่ศูนย์สาธารณสุข 69 สาขา  สอบถามสำนักอนามัย กทม. 02-2032883 
 
2. บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ถึงบ้าน สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการในกรุงเทพฯ  สแกนลงทะเบียน ได้ถึง 31 กรกฎาคม 65 สำนักอนามัยจะประสานเขตให้ดำเนินการต่อไป
 
3. บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้น เข็ม 3 - 4  สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ สามารถ walk in หรือจองผ่านแอป QueQ ได้ ทุกวัน 8-16 น. จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 65  ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม.ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง  จำกัด 500 คน/วัน  สอบถามสำนักอนามัย กทม. 02-2032883
กทม.เตือนโควิดอาจระบาดอีกรอบ แนะกลุ่ม 608 สวมหน้ากาก รีบฉีดวัคซีนกระตุ้น HealthServ
กทม.เตือนโควิดอาจระบาดอีกรอบ แนะกลุ่ม 608 สวมหน้ากาก รีบฉีดวัคซีนกระตุ้น HealthServ
กทม.เตือนโควิดอาจระบาดอีกรอบ แนะกลุ่ม 608 สวมหน้ากาก รีบฉีดวัคซีนกระตุ้น HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง