× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คำสั่ง กทม.รับเปิดประเทศ 1 พ.ย. ร้านอาหาร-นวดสปา-กีฬาเปิดได้ ห้ามเหล้า บาร์ อาบอบนวด

คำสั่ง กทม.รับเปิดประเทศ 1 พ.ย. ร้านอาหาร-นวดสปา-กีฬาเปิดได้  ห้ามเหล้า บาร์ อาบอบนวด - HealthServ

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งใน 4 พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า ตามนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งใน 4 พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า ตามนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 เพื่อสอดรับการมาตรการนี้ กรุงเทพฯ ได้ออกประกาศ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีคำสั่งดังนี้
 
 
1. คำสั่งปิดสถานที่ 
 
  • สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน
  • สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
  • ร้านเกม อินเตอร์เน็ต ตู้เกม
  • สนามชนไก่ ซ้อมชนไก่
  • สนามชนโค กัดปลดา หรืออื่นที่คล้ายกัน 
  • สนามม้า
 
 
2. อนุญาตเปิดดำเนินการ ทำกิจกรรมได้ 
2.1 โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท  ใช้อาคารสถานที่ทำกิจกรรม การเรียน การสอน ฝึกอบรม ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ 

2.2 สถานรับเลี้ยงเด็ก พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเด็ก 

2.3 ศูนย์ดูแลผู้สูอายุ กรณีบริการแบบเช้าไปเย็นกลับ  ผู้รับบริการและบุคคลากร ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

2.4 ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เปิดบริการได้ ไม่เกิน 23 น.  
อนุญาตให้ขายสรุา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ เฉพาะร้านที่ผ่านเกณ์ SHA แล้วเท่านั้น 
 
ร้านอาหาร จัดให้มีการแสดงหรือดนตรีได้  ผู้แสดงไม่เกิน 5 คน เว้นระยะห่าง งดติดต่อสัมผัสผู้รับบริการ  นักดนตรีสวมหน้ากาก อนุโลมให้นักร้องหรือนักดนตรีเครื่องเป่า 
 
2.5 ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด เปิดได้ตามปกติ

2.6 ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ โบราณสถาน ศูนย์เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม หรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน เปิดดำเนินกาได้   งดบริโภคขณะเข้าชม งดกิจกรรมแออัด 

2.7 โรงภาพยนตร์ เปิดได้ จำกัดผู้ชมไม่เกิน 75%  ผู้ชมต้องสวมหน้ากากอนามัย

2.8 สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ทำเล็บ สัก เปิดบริการได้ และให้บริการผ่านนัดหมาย
 
สำหรับร้านสัก ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบโดส และผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ใน 72 ชม.ก่อนรับบริการ
 
2.9 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย  เปิดบริการได้ และให้บริการผ่านนัดหมาย
 
สำหรับการให้บริการประเภทใช้น้ำเพื่อสุขภาพในสปา  ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบโดส และผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ใน 72 ชม.ก่อนรับบริการ
 
2.10 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา กิจกรรมทางน้ำ เพื่อสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย กลางแจ้งและในร่ม เปิดทำการได้ 
 
สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ยิมที่เป็นห้องปรับอากาศเปิดดำเนินการได้ การบริการอบตัว อบไอน้ำ  ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบโดส และผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ใน 72 ชม.ก่อนรับบริการ
 
 
2.11 สถานที่ สนามกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬา ผู้เข้าชมต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบโดส และผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ใน 72 ชม.ก่อนรับบริการ
 
2.12 โรงแรม ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม นิทรรศการ เปิดดำเนินการได้ 
จำนวนผู้เข้าร่วมงานพิจารณาตามความเหมาะสม
ห้ามบริโภคสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีช่วงเวลาพักเพื่อระบายอากาศ จัดเตรียมอาหารแยกเป็นชุด เว้นระยะห่าง  
 
2.13 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรืออื่นๆ คล้ายกัน  เปิดดำเนินการได้ตามปกติ งดกิจกรรมแออัด  
 
2.14 โรงมหรสพ โรงละคร เปิดดำเนินการได้  ต้องแจ้งกับสำนักอนามัย เพื่อแนะนำ กำกับ ติดตาม ผู้แสดงต้องสวมหน้ากากอนามัย อนุโลมให้ผู้แสดงบนเวทีถอดได้ 

2.15 โรงเรียนสอนมวย ศิลปะการต่อสู้ ยิม ลีลาศ ใช้อาคารสถานที่ทำกิจกรรมได้ ดำเนินการตามข้อ 2.1

2.16 สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก

2.17 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่อง

2.18 สวนสัตว์ 

2.19 สถานที่ให้บริการห้องประชุม จัดเลี้ยง จัดงาน เปิดได้ โดยดำเนินการตามข้อ 2.12

2.20 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นเด็ก ให้สนง.เขตพิจารณาตามเหมาะสม
 


3. ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ดังนี้ "เปิด" ดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เวลา ระเบียบและมาตรการ ที่กำหนด 
3.1 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เปิดบริการได้ผ่านการนัดหมาย ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบโดส และผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ใน 72 ชม.ก่อนรับบริการ

3.2 สวนน้ำ สวนสนุก
 


4.พื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้าง สถานที่พักชั่วคราวแรงงาน และการเดินทางเคลื่อนย้าย เปิดดำเนินการได้  ตามหลักเกณฑ์ควบคุม มาตรการ Bubble and Seal และ Sealed Route 
 

5. การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ทำได้ภายใต้มาตรการ ที่กำหนด


6. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 1,000 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
 
ผู้ฝ่าฝืน อาจมีความผิด มีโทษ จำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งผิดพรบ.โรคติดต่อ และ พรบ.ฉุกเฉิน 
 
ประกาศนี้ไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามวิธีทางปกครอง 
 
มีผล 1 พฤศจิกายน 2564 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)