× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เลย จัดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ในงานมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย, การปลูกกัญชาทางการแพทย์และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชา, การแปรรูปอาหาร/เครื่องดื่มสมุนไพรกัญชา, อาหารอัตลักษ์ชาวไทเลย, การขออนุญาตปลูกและผลิตภัณฑ์จาก กัญชา กัญชง

article image1 - HealthServ
     วันนี้ (23 ก.พ.64) ที่ โรงแรมฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เลย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย พร้อมด้วย ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนายการโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 8 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ตลอดจนช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมให้การต้อนรับ
 
        นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์การปลูกกัญชาทางการแพทย์และ ผลิตภัณฑ์จากกัญชา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และเครือข่าย เพื่อสร้างกระแสการใช้กัญชาในการดูแลสุขภาพ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ให้กับเครือข่าย ประชาชน และอสม. แลกเปลี่ยนแนวคิด การบูรณาการงานด้านสมุนไพร กัญชา และการท่องเที่ยว ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุ้นการดำเนินงาน เป็นจุดเริ่มต้น (Kick Off) การขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการด้านสมุนไพร กัญชา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย และโครงการ "คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน"
 
        โดยบูรณาการการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดเลย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้งการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเกิดความเชื่อมั่นต่อการมารับบริการ
 
        ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การจัดบูธนิทรรศการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย, การปลูกกัญชาทางการแพทย์และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชา, การแปรรูปอาหาร/เครื่องดื่มสมุนไพรกัญชา, อาหารอัตลักษ์ชาวไทเลย, การขออนุญาตปลูกและผลิตภัณฑ์จาก กัญชา กัญชง, ไทเลยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาฯ 6 แห่ง และผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึง พิธีมอบป้าย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน อีกด้วย

แหล่งที่มา : สวท.เลย
ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
23 ก.พ. 2564
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง