× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ท่องเที่ยวเฮ! ศบค.ยกเลิก Test and Go ใช้เกณฑ์ฉีดวัคซีนแทน เริ่ม 1 พ.ค. 65 นี้

ท่องเที่ยวเฮ! ศบค.ยกเลิก Test and Go ใช้เกณฑ์ฉีดวัคซีนแทน เริ่ม 1 พ.ค. 65 นี้ - HealthServ

ใกล้เปิดประเทศเหมือนก่อนยุคโควิด เข้าไปอีกนิด หลังจากวันนี้ ที่ประชุมวันนี้ ศบค.มีมติปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ด้วยเกณฑ์ใหม่ เริ่ม 1 พ.ค. 65 นี้

article image1 - HealthServ

มาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เกณฑ์ใหม่ ที่จะเริ่ม 1 พ.ค. 65 นี้

กล่าวคือ ให้ใช้เกณฑ์การฉีดวัคซีนของผู้เดินทาง แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
 • ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
 • ไม่ได้ฉีดวัคซีน/ฉีดไม่ครบ 
 
นั่นหมายถึงการ ยกเลิก Test and Go  และ ยกเลิกการตรวจ โควิด เมื่อเดินทางถึง (เฉพาะกลุ่มได้รับวัคซีนครบ) 
 
แม้ว่าจะใช้เกณฑ์ใหม่ หากแต่รายละเอียดมาตรการหลายๆ ข้อ ยังคงบังคับใช้เช่นเดิม อาทิ เงื่อนไขการประกันภัย การลงทะเบียนทาง Thailand Pass เป็นต้น  
 

สรุปเกณฑ์ใหม่ สำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 

1. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers)
 
 • ลงทะเบียน Thailand Pass 
 • แสดงหลักฐานฉีดวัคซีน
 • แสดงหลักฐานประกันภัย 10,000 USD
 • ตรวจ Self ATK ระหว่างพำนัก
 • เสี่ยงสูงกักตัว 5 วัน + สังเกตอาการ 5 วัน


 
 

2. ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดไม่ครบ (Unvaccinated Travelers)

 
 • ลงทะเบียน Thailand Pass 
 • แสดงหลักฐานจองห้องพัก (AQ) 
 • แสดงหลักฐานประกันภัย 10,000 USD
 • แสดงหลักฐานตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทางถึงไทย 
 • ตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 
 • ตรวจ Self ATK ระหว่างพำนัก
 • เสี่ยงสูงกักตัว 5 วัน + สังเกตอาการ 5 วัน
 
 
 
article image2 - HealthServ


article image4 - HealthServ
article image5 - HealthServ
article image6 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)