× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อย.ไทย-ญี่ปุ่น จับมือต่อยอด พัฒนายา-เครื่องมือแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

อย.ไทย-ญี่ปุ่น จับมือต่อยอด พัฒนายา-เครื่องมือแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 - HealthServ

อย.ไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ รับมือสถานการณ์โควิด-19 ก่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ

GreenShopCafe.com
Sponsor
 
 
 
 
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ ได้ร่วมกันจัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 8 โดยเป็นปีที่ 2 แล้วที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นเจ้าภาพการประชุมแบบออนไลน์


เนื่องจากทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในปีนี้ได้เน้นประเด็นการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบใหม่ด้านยาและเครื่องมือแพทย์ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนตำรับยาและวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และการประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ รวมทั้งการประเมินเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงอย่างรวดเร็วและเหมาะสม และการสนับสนุนการขออนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (In Vitro Diagnostic) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
 
 
เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโควิด-19 จำเป็นที่ทุกประเทศต้องประสานการดำเนินงาน ทั้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การร่วมแรงร่วมใจของประชาชน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง อย. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลยาและเครื่องมือแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)