× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022

ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022 HealthServ.net
ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022 HealthServ.net

กรมการท่องเที่ยวประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022 ที่ผ่านการคัดเลือก จากชุมชนท่องเที่ยวที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าแข่งขันทั้งหมด 22 แห่ง ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ จะได้สิทธิ์เข้าไป Up Skill และแข่งขันการทำอาหาร ชิงเงินรางวัลในรอบสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 65 นี้ โปรดติตตาม

ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ จะได้สิทธิ์เข้าไป Up Skill และแข่งขันการทำอาหาร เพื่อค้นหาสุดยอดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิด "อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs (Yummy & Healthy Dish)" ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถ. สิรินธร) เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกรมการท่องเที่ยว


10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022


1. สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ.เบตง จ.ยะลา

3. โฮมสเตย์บ้านตม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

4. เฮินฮัก โฮมสเตย์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

6. ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

7. ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

8. ชุมชนเก่าย่านวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร

9. ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

10. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

*ตัวเลขแสดงลำดับจำนวนเท่านั้น ไม่ใช่การจัดอันดับ

 

 

ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022 HealthServ

สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ กวาดรางวัลมามากมายและอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ รางวัล โฮมสเตย์มาตรฐานอาเซียน ปี พ.ศ.2561. มาตรฐานไทย ปี2559, 2563. 1 ใน10. GSB สมาร์ทโฮมสเตย์ ปี 2562. home lodge. ปี2563 รางวัลเหล่านี้บ่งบอกถึงคุณภาพและความตั้งใจของโฮมสเตย์ แห่งเมืองไดโนเสาร์ กาฬสินธุ์ ใจกลางแผ่นดินอีสานได้เป็นอย่างดี
 
สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ โฮมสเตย์เพื่อสุขภาพ เมืองไดโนเสาร์ เมืองอบอุ่น วิถีบุญวิถีธรรม เสมือนบ้านญาติ จำนวนห้องพัก  10 ห้อง ในราคาที่เป็นธรรม พร้อมบริการนำเที่ยว ต้อนรับทุกกลุ่มท่องเที่ยว (กลุ่มครอบครัว - กลุ่มผู้สูงอายุ - กลุ่มวัยทำงาน - กลุ่มนักเรียนนักศึกษา / เยาวชน / วัยรุ่น - กลุ่มสตรี - กลุ่มคู่รัก / คู่แต่งงาน) 
 
ที่อยู่ 40 หมู่ 11 ตำบล โนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทร. 0819536804

www.facebook.com/homestay.dino/


 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ.เบตง จ.ยะลา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ.เบตง จ.ยะลา ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อ.เบตง จ.ยะลา ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลตาอัยเวง อำเภอเบตง ในหุบเขา เนื่องจากในอดีตเป็นพื้นที่เคลื่อนไหว และฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) จากการที่พรรคคอมมิวนิสต์ มลายา ได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธและสลายกองทัพออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตามข้อตกลง ลงนามสัญญาสันติภาพ 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2532 ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งพิพิธพันธ์วีระชน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ผืนป่าฮาลา-บาลา ต้นกำเนิดแม่น้ำปัตตานี ต้นไม้พันปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตันออกเฉียงใต้ คือ ต้นสมพง หรือต้นก้านไม้ขีด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์การเมืองในอดีตที่น่าสนใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์
 
เกี่ยวกับชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา10
จากการที่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธและสลายกองกำลังมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามข้อตกลง การลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ3ฝ่าย หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักณอัคราชกุมารีในราชการที่๙ ทรงมีพระราชประสงค์จะทำการพัฒนาโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสเพื่อให้เกิดความมั่นคงภายในพื้นที่แนวชายแดนจึงได้โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมทรงรับหมู่บ้าน“รัตนกิตติ2” เข้าร่วมโครงการ และทรงพระราชทานชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น “หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10” หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในการมาท่องเที่ยวที่นี่ นอกจากได้พักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติแล้ว ยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์จากผู้มีประสบการณ์ตรงในเหตุการณ์ครั้งนั้น... 

จุดเด่น ตะลึงต้นไม้ยักษ์ ตามรอยฐานมั่นพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จุฬาภรณ์พัฒนา10

ที่อยู่ ตำบล อัยเยอร์เวง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา 95110
073-263037 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
084-7185392. ผู้ประสานงาน
 

โฮมสเตย์บ้านตม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โฮมสเตย์บ้านตม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
โฮมสเตย์บ้านตม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
โฮมสเตย์บ้านตม ชลบุรี เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนบ้านตม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร แชมพู อาหารที่มีความเฉพาะตัวของที่นี่ เครื่องจักสานที่เป็นงานฝีมือ เอกลักษณ์ของ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โฮมสเตย์ บ้านตม มีบริการจำนวน 10 หลัง แต่ละหลังมีการเตรียมพร้อม ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้าน ทำความสะอาดและจัดระเบียบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทำให้ ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารออมสิน สาขาภาค 15 ชลบุรี ในการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี

ที่อยู่ บ้านตม ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
โทร.089 120 5897
 

เฮินฮัก โฮมสเตย์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เฮินฮัก โฮมสเตย์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
เฮินฮัก โฮมสเตย์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
hern-hug เฮินฮัก home to relax  โฮมสเตย์ สายวัฒนธรรมพุทธ ร่วมตักบาตรที่ถนนบิณฑบาต ตามรอยหลวงปู่มั่น แห่งวัดป่าภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) มีโอกาสต้องแวะชมศึกษาขั้นตอนการทอผ้า และ อุดหนุนสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น แวะเที่ยวชม อ่างเก็บน้ำบ้านหนองผือ สูดบรรยากาศบริสุทธิ์ ยามเย็น  หรือจะแวะชมสวนผลไม้ เด็ดมะม่วงจิ้ม พริกเกลือ น้ำปลาหวาน กันสดๆจากต้น เด็ดสุดๆ  เรียกว่ามาพักที่ เฮินฮัก โฮมสเตย์  ไม่มีเบื่อ  ที่พักสะอาด ปลอดภัย บริการเป็นกันเอง

ที่อยู่ บ้านหนองผือ ตำบล นาใน อำเภอ พรรณานิคม สกลนคร 47130
โทร. 091 862 8487 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชาวบ้านลวงเหนือเป็นชนชาวไทยลื้อ อพยพมาจากสิบสองปันนา ตั้งแต่ปี พ.ศ.1932 หรือ 628 ปี มาแล้ว! ปัจจุบันรวมกลุ่มกันเป็น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว เสริมจากการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยเริ่มด้านท่องเที่ยวจากการสนับสนุนของเทศบาลลงเหนือมาแนะนำให้ทำโฮมสเตย์ ตั้งแต่ปี 2555 ด้วยงบการท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านโอท็อป และได้ให้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จุดเด่นของบ้านลวงเหนือ คือการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไตลื้อเดิม คู่กับวิถีธรรมชาติ ไร่สวนทุ่งนา เติมด้วยกิจกรรมและจุดสนใจหลายด้าน อาทิ การทำอาหารพื้นเมือง การทำกระดาษสา เฮือนสมุนไพร การทำชา ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไตลื้อ บ้านใบบุญ วัดศรีมุงเมือง วันคู่หมู่บ้าน หรือ เฮือนผีหม้อนึ่ง การหาเหตุและรักษาความเจ็บป่วยแบบวัฒนธรรมเดิม  เรียกว่ามาโฮมสเตย์ที่นี่ ได้ครบทุกมิติเวลาแห่งวัฒนธรรมไตลื้อ หรือไทยลื้อ เลยทีเดียว
 
ที่อยู่ หมู่บ้านลวงเหนือ หมู่4 อ.ดอยสะเก็ด
โทร. 081-9519320, 086-9191915
 
www.ชนบทที่รัก.com

ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ้านแหลม (บ้านสวนแผ่นดินแม่) โฮมสเตย์ที่จะพาคุณสัมผัสวัฒนธรรมริมน้ำแห่งเมืองสุพรรณ กับโปรแกรมล่องเรือชมวิถีไทยกับสายน้ำ ล่องเรือไหว้พระ ล่องเรือตามรอยเสด็จประพาสต้นครั้งแรก พระพุทธเจ้าหลวง วิถีไทย วิธีพุทธ วิถีชุมชนริมน้ำ ล่องเรือเที่ยวท่องล่องวิถีชุมชน ใส่บาตรพระ กินอาหาร ชิมขนม ฝืมือคนถิ่นสุพรรณ และอีกมากมาย ทางวิสาหกิจพร้อมรองรับ ทั้งเที่ยวแบบกลุ่มเล็กใหญ่ มาคู่หรือมาเดี่ยว ได้หมด และที่ดีงามคือ ตั้งแต่ กค.65 นี้ ฟรี ประกันท่องเที่ยวชุมชน วงเงินหนึ่งล้านบาท ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน (ยกเว้นมากับบริษัททัวร์นะ)
 
ที่อยู่ 147/1 หมู่ 5 ต. บ้านแหลม อ. บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ติดต่อ: คุณโสภณ พันธุ โทร 080-0737397
 
 

ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชุมชนบ้านบางพลับ เป็นชุมชนประกอบอาชีพทำการเกษตรผสมผสาน ทำสวนแบบยกร่องโดยใช้ระบบน้ำขึ้นน้ำลง ตามลักษณะภูมิประเทศละแวกนี้  พืชสวนได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ลิ้นจี่พันธ์ค่อมลำเจียก มะพร้าวอ่อน กล้วย มะม่วง เป็นเกษตรกรรมธรรมชาติไม่พึ่งสารเคมี  มีผลผลิตแปรรูปจากพืชสวนที่ปลูก อาทิ น้ำตาลมะพร้าวธรรมชาติ ผลไม้แช่อิ่มปลอดสารพิษ ผลไม้แช่อิ่มกลับชาติ (บอระเพ็ด พริก มะนาว มะละกอ) น้ำส้มควันไม้และถ่านจากผลไม้ และสินค้าน่ารักอย่าง ว่าวจุฬา ซออู้ เป็นต้น

ชุมชนบ้านบางพลับ ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาช้านาน จนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ชุมชนต้นแบบพึ่งตนเองดีเด่น ชุมชนเข้มแข็งเขียวขจีดีเด่น และยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึง 5 สมัยติดต่อกัน

ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 9/4 หมู่ 4 บางคนที, สมุทรสงคราม
โทร.0 3476 1985, 08 1274 4433(คุณโต้ง)
 

ชุมชนเก่าย่านวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร

ชุมชนเก่าย่านวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชุมชนเก่าย่านวังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ตลาดย่านเก่าวังกรด ตั้งอยู่ ตำบลวังกรด ห่างจากจากตัวเมืองพิจิตรเพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น อดีตเป็นย่านพาณิชยกรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร ในปัจจุบันยังคงบอกเล่าความเป็นอดีต ทั้งวิถีชีวิตของคนในชุมชน อาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรม และการค้าขาย จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวแล้ว อยากกลับมาเที่ยวอีก และทุก ๆ วันเสาร์จะมีตลาดนัดของคนในชุมชน มีการรำวงย้อนยุค และการจำหน่ายอาหาร สินค้า ราคาย่อมเยา การเดินทาง ย่านเก่าวังกรดตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 5046 ห่างจากตัวเมืองพิจิตรเพียง 5 กิโลเมตร

ชุมชนเก่าย่านวังกรด พิจิตร 
69 ม.1 ถนน เทศบาล 9 ตำบล บ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000
 
www.facebook.com/ย่านเก่าวังกรด-ชุมชนเก่าเล่าเรื่อง

ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านนครชุม ชุมชนท่องเที่ยวotop นวัติวิถี มีของดีมากมาย  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญา ครบเครื่องทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น 

ที่อยู่ ตำบล นครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
ชุมชนไทยชนะศึก ชุมชนเล็กๆที่เขียวขจี ผู้คนดำเนินวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนไทยชนะศึก ยามเช้าที่จุดชมวิวดอยตีนกา เมนูสร้างสรรค์ ลาบปลาน้ำอ๊อดในสระมรกตและน้ำมะขามตื่นตูม มารับประทานที่ชุมชนไทยขนะศึก  ร่วมทำกิจกรรม DIY.พร้อมนำกลับ และรับประทานอาหาร พื้นถิ่น แบบ กินเป็นลืมป่วย ที่มากไปด้วยสมุนไพรในอาหาร เลือกช็อปสินค้าชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เหมาะกับเป็นของฝากของที่ระลึกมอบให้กับคนที่เรารัก 

ที่อยู่ ตำบล ไทยชนะศึก อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150
โทร.0816843504
 

เส้นทางสู่ The Best Local Chef Contest 2022

เส้นทางสู่ The Best Local Chef Contest 2022 ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022
เส้นทางสู่ The Best Local Chef Contest 2022 ประกาศผล 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ The Best Local Chef Contest 2022


เส้นทางสู่ The Best Local Chef Contest 2022

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชน โฮมสเตย์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการพัฒนาเมนูอาหารสุขภาพ ภายใต้แนวคิด "อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs" (Yummy & Healthy Dish) ด้วยการสร้างเสริมความรู้การประกอบอาหารสุขภาพให้กับชุมชนท่องเที่ยว ให้ใส่ใจถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรคในกลุ่ม NCDs ที่เป็นภัยใกล้ตัวอย่างยิ่ง จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักท่องเที่ยว และเป็นการผลักดันชุมชนท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเติบโตของตลาดอาหารสุขภาพในอนาคต


เส้นทางสู่การเป็น The Best Local Chef Contest 2022 กรมการท่องเที่ยวกำหนดแผนสำหรับชุมชนที่เข้าร่วมการอบรม 4 ก้าว ได้แก่ 

ก้าวที่ 1 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเมนูอาหารสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม (ผ่าน Zoom) 18-19 พ.ค.65

ก้าวที่ 2 ชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือก โดยนำเสนอเมนูอาหารสร้างสรรค์ เป็นอาหารคาว 1 เมนู เครื่องดื่ม 1 เมนู ภายใต้แนวคิด "อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs (Yummy & Healthy Dish)" เพื่อคัดเหลือ 10 ชุมชน

ก้าวที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเชฟที่มีชื่อเสียงให้กับชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก 10 ชุมชน

ก้าวที่ 4 การแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022 เพื่อค้นหาสุดยอดเมนูอาหารสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม ภายใต้แนวคิด "อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs (Yummy & Healthy Dish)"

 
หัวข้อเสวนา : กินอย่างไร ให้ห่างไกล NCDs
หัวข้อบรรยาย :  สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า บริการ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เจาะลึกโภชนาการ กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs 
ไอเดียสร้างเมนูสุขภาพ ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น 
เทคนิคการปรุงอาหารให้อร่อยง่าย ดีต่อสุขภาพ 
เคล็ดไม่ลับการออกแบบอาหารและจัดจานสุขภาพ อย่างสร้างสรรค์
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง