News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด HealthServ.net
10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด HealthServ.net

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต

10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด HealthServ
10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด ข้อมูลจาก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต เพื่อเป็นอีกหนึ่งอาวุธรับมือกับโรคโควิดที่แพร่ระบาดรวดเร็ว กว้างขวางและเริ่มรุนแรง 

1 ยังไม่มีโอกาสตรวจเชื้อ หรือมีอาการไม่สบาย ใช้อย่างไร

1 ยังไม่มีโอกาสตรวจเชื้อ หรือมีอาการไม่สบาย ใช้อย่างไร 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
1 ยังไม่มีโอกาสตรวจเชื้อ หรือมีอาการไม่สบาย ใช้อย่างไร 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
1.ยังไม่มีโอกาสตรวจเชื้อ หรือมีอาการไม่สบาย (เจ็บคอ,มีไข้, ครั่นเนื้อตัวแม้ไม่มีไข้, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยเนื้อตัว) ถ้าใช้ผงฟ้าทะลายโจรทั่วๆไป ให้สังเกตว่าขนาดแคปซูลเท่าไหร่ ให้ใช้ดังนี้
  • ขนาด 400 มิลลิกรัม ให้ใช้ฟ้าทะลายโจร 4 เม็ดต่อครั้งและ 4 ครั้งต่อวันติดต่อกัน 5 วัน
  • ขนาด 500 มิลลิกรัม ให้ใช้ฟ้าทะลายโจร 3 เม็ดต่อครั้งและ 4 ครั้งต่อวันติดต่อกัน 5 วัน
ปริมาณดังกล่าวนี้เป็นปริมาณต่ำสุดของไข้หวัดธรรมดา ที่ใช้ผงฟ้าทะลายโจร 6 กรัมต่อวัน ตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้สำหรับคนไทยมา 20 กว่าปี จึงมีความปลอดภัย ไม่เกิดพิษเฉียบพลัน และพิษเรื้อรัง
 
สำหรับเด็กให้ลดทอนลงมาตามน้ำหนัก 6 กรัม/วัน (แคปซูล 400 มิลลิกรัม 16 แคปซูลต่อน้ำหนัก 50 กิโลกรัม) เช่น เด็กน้ำหนัก 25 กิโลกรัมจะเหลือ 3 กรัม/วัน ถ้าเด็กเล็กกลืนไม่ได้ ให้ผสมน้ำผึ้งแล้วกวาดคอให้ตัวยาถึงเนื้อคอด้านใน

2 หากใช้ไปแล้ว 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น

2 หากใช้ไปแล้ว 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
2 หากใช้ไปแล้ว 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
2 ถ้ายังมีอาการเจ็บคอ มีไข้ หรือ ครั่นเนื้อตัว แม้ไม่มีไข้, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยเนื้อตัว หลังใช้ฟ้าทะลายโจรไปแล้วในวันที่ 2 ไม่ดีขึ้น กดไข้ลงไม่ได้ ให้ทำการเพิ่มปริมาณฟ้าทะลายโจรเป็น 2 เท่าและติดตามผล ไปอีก 3 วัน จนครบ 5 วัน หากไม่ดีขึ้นหรือมีอาการเริ่มหอบ เหนื่อยหายใจยาก ให้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ไม่เกินวันที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มมีอาการ

3 หากพบว่าติดเชื้อ มีสูตรต้องทานอย่างไร

3 หากพบว่าติดเชื้อ มีสูตรต้องทานอย่างไร 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
3 หากพบว่าติดเชื้อ มีสูตรต้องทานอย่างไร 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
3 ถ้าตรวจเชื้อแล้วพบว่า"ติดเชื้อ" ให้ใช้ฟ้าทะลายโจรให้เร็วที่สุด และปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กล่าวคือ ถ้าผงฟ้าทะลายโจรขนาด 400 มิลลิกรัม ให้ใช้ ฟ้าทะลายโจร 5 เม็ดต่อครั้ง และ 4 ครั้งต่อวัน ยกเว้นถ้ามีไข้ หรือเจ็บคอมาก ให้กินทุก 4 ชั่วโมงจนกว่าไข้จะลดลงในวันที่ 2 จึงลดลงมาเหลือ 5 เม็ดต่อครั้งและ 4 ครั้งต่อวัน และภายใน 2 วันไม่ดีขึ้น ไม่ว่าจะด้วยติดเชื้อมาก ภูมิคุ้มกันไม่ดี หรือขนาดยาฟ้าะทะลายโจรไม่เพียงพอให้เพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่าตัว หากภายใน 5 วันไม่ดีขึ้นให้รีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาล

4 หากติดเชื้อและหอบเหนื่อย ออกซิเจนต่ำกว่า 95%

4 หากติดเชื้อและหอบเหนื่อย ออกซิเจนต่ำกว่า 95% 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
4 หากติดเชื้อและหอบเหนื่อย ออกซิเจนต่ำกว่า 95% 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
4 ถ้าตรวจเชื้อแล้วพบว่า "ติดเชื้อ" และมีอาการหอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวกหรือวัดออกซิเจนแล้วต่ำกว่า 95% ให้สงสัยว่าอาจเกิดภาวะปอดอักเสบแล้วหรือเชื้อลงปอดแล้ว ลำพังฟ้าทะลายโจรอย่างเดียวจะไม่สามารถรักษาได้ จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเร็วที่สุด

โดยในระหว่างที่หาโรงพยาบาลไม่ได้ ก็ต้องอาศัยแพทย์แผนไทยผู้มีประสบการณ์ในการใช้ตำรับยา "ปอดพิการ" ตามตำรายาหลวงแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือตำรับยาอื่นที่เหมาะสมกับอาการต่อไป

5 ข้อพิจารณาในผู้ที่มีกินยาลดความดันโลหิตหรือยาละลายลิ่มเลือดหรือเบาหวาน

5 ข้อพิจารณาในผู้ที่มีกินยาลดความดันโลหิตหรือยาละลายลิ่มเลือดหรือเบาหวาน 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
5 ข้อพิจารณาในผู้ที่มีกินยาลดความดันโลหิตหรือยาละลายลิ่มเลือดหรือเบาหวาน 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
5 สำหรับผู้ที่มีกินยาลดความดันโลหิตหรือยาละลายลิ่มเลือดแล้วไม่ป่วย จะต้องพิจารณาและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าจะต้องหยุดฟ้าทะลายโจร หรือหยุดยาลดความดันโลหิตหรือยาละลายลิ่มเลือด เพราะตัวยาเหล่านี้เสริมฤทธิ์ไปในทางเดียวกัน

หากเป็นเบาหวานจะต้องระวังด้วยว่ายาฟ้าทะลายโจรทำให้น้ำตาลลดลง ดังนั้นผู้ที่ใช้ยาเบาหวานอยู่ จะต้องคอยวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่องด้วย
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจค่านำตาลและความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ด้วย

6 ฟ้าทะลายโจรกับผู้ที่ได้รับผลข้างเคียง (ยังไม่ป่วย)

6 ฟ้าทะลายโจรกับผู้ที่ได้รับผลข้างเคียง (ยังไม่ป่วย) 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
6 ฟ้าทะลายโจรกับผู้ที่ได้รับผลข้างเคียง (ยังไม่ป่วย) 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
6 สำหรับผู้ได้รับผลข้างเคียงจากฟ้าทะลายโจร
หากเป็นกรณีที่ยังไม่ป่วย แต่ต้องการบำบัดรวมหมู่หรือรับประทานเพียงเพื่อลดความเสี่ยง (ยังไม่ได้
ป่วย) อาจต้องกินพร้อมกับอาหารฤทธิ์ร้อนประกบตลอดทั้งวันรวมทั้งการดื่มน้ำขิง พริกไทย กระชาย
และอาหารเผ็ดร้อนอื่นๆ หากปวดศีรษะให้สังเกตตควบคู่ดูว่าเกิดอาการท้องผูกมากขึ้นหรือไม่ และถ้าท้องผูกมากขึ้นให้กินยาระบาย

7 อาการข้างเคียงจากการใช้ฟ้าทะลายโจร

7 อาการข้างเคียงจากการใช้ฟ้าทะลายโจร 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
7 อาการข้างเคียงจากการใช้ฟ้าทะลายโจร 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
7 สำหรับบางคน (พบได้น้อย) ที่ใช้ ฟ้าทะลายโจร อาจทำให้เกิดอาการ เบื่ออาหาร มวนท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ วิงเวียน ศีรษะ ใจสั่น อ่อนเพลีย กรณีมีอาการมาก เมื่อหยุดยาก็จะหายเป็น ปกติ

8-9 อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น

8-9 อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
8-9 อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
8 ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการแพ้
ให้หยุดยา ให้พบแพทย์หรือแพทย์แผนไทย และอาจเลี่ยงไปใช้กลุ่มสารสกัดกระชายแทน

9 ถ้ามีอาการหน้ามืด ความดันต่ำ ให้นั่งหรือนอนพักอาการจะดีขึ้น ใน 30 นาที

10 ความกังวลในโรคตับ

10 ความกังวลในโรคตับ 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
10 ความกังวลในโรคตับ 10 ข้อการใช้ ผงหยาบ ฟ้าทะลายโจรอย่างไร ไม่ให้เชื้อลงปอด
10 สำหรับโรคตับที่มีความกังวลนั้น พบว่าฟ้าทะลายโจร มีผลในการป้องกันและฟื้นฟูสภาพของตับ (Hepatoprotection) และใช้ในการรักษาโรคตับ หลายชนิด ทั้งตับอักเสบจากไวรัส ไขมันพอกตับ ฯลฯ
อย่างไรก็ตามในกรณีการใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงและเป็นเวลานาน เกินกว่าที่แนะนำ อาจทำให้ม การเพิ่มของเอนไซม์ของตับแต่อยู่ในระดับต่ำ ยังไม่พบรายงานการทำลายตับแต่ประการใด ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคตับจึงสามารถใช้ได้ ยกเว้นการใช้ "สารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์" หรือยาอื่นร่วมด้วยหลายชนิดหรือโรคของผู้ป่วย อาจมีผลต่อตับ จำเป็นต้องวิเคราะห์ ในโอกาสต่อไป

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง