โรคหัดร้ายแรงในเด็กเล็ก

Apr 25, 2021 162

โรคหัดติดต่อได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่ถึง 6 เท่า พบบ่อยในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอมีน้ำหนักน้อย ขาดอาหาร โดยเฉพาะในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จะต้องดูแลเป็นพิเศษ

โรคหัดติดต่อได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่ถึง 6 เท่า พบบ่อยในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอมีน้ำหนักน้อย ขาดอาหาร โดยเฉพาะในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จะต้องดูแลเป็นพิเศษ
 
อาการ
-  มีไข้สูง ตาแดง และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมาก เช่น หวัด ไอ อย่างมาก
-  วันที่ 2-4 จะเห็นมีจุดขาวเล็กๆ ขึ้นในปาก ขอบแดง เรียกว่า Koplik's spots
-  เมื่อไข้ครบ 4 วัน เริ่มมีผื่นขึ้นจากบนลงล่าง คือ จากบริเวณชายผมลงมาที่บริเวณหน้าลำตัวสู่ปลายเท้า เมื่อผื่นขึ้นถึงปลายเท้า ไข้จะเริ่มลดลงอาการจะค่อยๆ ดีขึ้น ผื่นจะกลายเป็นสีคล้ำดำและคงอยู่ 2-3 สัปดาห์
- ในรายที่ผื่นถึงปลายเท้าแล้วไข้ไม่ลง แสดงว่ามีโรคแทรกซ้อน คือ ปอดบวม อาการรุนแรงถึงภาวะหายใจล้มเหลวได้ โรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น หูชั้นกลางอักเสบก็อาจพบได้
 
การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การให้วัคซีนป้องกันหัด ปัจจุบันอยู่ในรูปวัคซีนหัด หัดเยอรมัน และคางทูม ทุกคนต้องได้อย่างน้อย 2 ครั้ง
- อายุ 9 เดือน 1 เข็ม 
- อายุ 2 ขวบ 1 เข็ม 
 
หากได้ไม่ครบ 2 เข็ม ถึงแม้ว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ควรให้ได้รับเพิ่มอีก 1 ครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ในกรณีไม่มีสมุดวัคซีนหรือบันทึก หรือจำไม่ได้ ก็อาจอนุโลมว่าไม่ได้รับ

60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทร 0-2594-0020-65
Call Center 1218
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com