Home : แพคเกจ : ตรวจโควิด-19 (Covid-19)

ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สอบถามโทร 075-340-250
075-801-020

กรณีถามผลตรวจ สามารถทำได้
หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจไปแล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
โดย โทรศัพท์ ที่ เบอร์ 075-340250 ต่อ 7664
 
Date: 25/04/2564 View: 2,773
image1 size: 800x1200px
7 ขั้นตอนสำหรับผู้มาตรวจ COVID-19 ของ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สถานที่ : อาคารด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอก (คลินิกพิชิตหวัด ARI)
1) รอ คิวเข้าทำบัตร ในเต็นท์ เบอร์ 4
     ทำบัตรผ่านระบบ line 
     สิ่งที่ต้องเตรียม >>  บัตรประชาชน
2) ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
3) ทำบัตร - รับใบนำตรวจ A5
    รับเอกสาร และแสดงหมายเลขที่อยู่บนมุมขวาให้กับพยาบาลและแพทย์
4) ซักประวัติที่โต๊ะพยาบาล
    เอกสารใบนำตรวจ ให้เก็บไว้กับตัว(เก็บไว้ที่ผู้มารับบริการ)
5) พบแพทย์เพื่อทำเอกสาร
    *** กรณี ขอใบรับรองแพทย์ ต้องแจ้งแพทย์ ณ จุดนี้เท่านั้น*** )
6) พบพยาบาลหลังพบแพทย์ เพื่อเตรียม เอกสารในการส่งตรวจ 
7) ยื่นเอกสารและชำระเงิน ที่การเงิน
    ( ผู้มารับบริการทุกคนต้องผ่านจุดนี้ )

 กรณีมีเก็บสิ่งส่งตรวจ รอที่เต็นท์ด้านข้างตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ 
     การเก็บสิ่งส่งตรวจ จะมี
    *** วันละ สอง รอบ คือ 11.00 น. และ 15.00 น.

 กรณีมียากลับบ้านให้รอบริเวณเต็นท์ด้านหน้าสำหรับรอรับ ยา
     (จะมีเภสัชกรนำยาไปให้ )

 กรณี ต้องการ ใบรับรองแพทย์ว่ามารับการตรวจ ในวันนี้ให้ แจ้งแพทย์
ณ จุดเบอร์ห้า ห้องตรวจแพทย์เท่านั้น
หาก มาแจ้ง หลังจากกระบวนการตรวจเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นต้องเข้า 
กระบวนการใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบการออกใบรับรองแพทย์จะต้องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของแพทย์เท่านั้น
พยาบาลไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์แทนได้ ***

 กรณี ต้องการใบรับรองแพทย์ว่าผลการตรวจโควิด เป็น ลบ
จะออกให้ ในวันถัดไป ในเวลา 10.00 น. ของ แต่ ละวัน
( เนื่องจาก การออกผล เป็น ความลับของผู้ป่วย ไม่ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่แจ้งผล ให้ กระทำ โดยแพทย์ เท่านั้น )

 กรณีถามผลตรวจ สามารถทำได้ 
หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจไปแล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
โดย โทรศัพท์ ที่ เบอร์ 075-340250 ต่อ 7664

 กรณีเรื่องค่าใช้จ่าย 
หาก เข้าข่าย เป็น ผู้ต้องสอบสวนโรค (PUI) หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (HRC)  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  หา ไม่ใช่ทั้งสองกรณี นี้จะมีค่าใช้จ่าย หรืออาจจะ ไม่ได้ รับการส่งสิ่งส่งตรวจ (swab จากสารคุดหลั่งใน จมูก และ คอ)  ขึ้นกับวินิจฉัย ของแพทย์
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปกส

198 ถ. ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอเ มือง, นครศรีธรรมราช 80000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]