การตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Screening)

Apr 25, 2021 159

การตรวจคัดกรอง Screning test คือ การตรวจสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในกลุ่มคนที่ยังไม่มีอาการเพื่อคัดกรองโรค หรือความผิดปกติของร่างกาย ก่อนที่จะปรากฏอาการ หรือ อาการแสดง ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย โดยเฉพาะ "การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง" ซึ่งเป็นการตรวจหาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ในผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการ และมีโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ในกรณีที่พบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

การตรวจคัดกรอง Screning test คือ การตรวจสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในกลุ่มคนที่ยังไม่มีอาการเพื่อคัดกรองโรค หรือความผิดปกติของร่างกาย ก่อนที่จะปรากฏอาการ หรือ อาการแสดง ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย โดยเฉพาะ "การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง" ซึ่งเป็นการตรวจหาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ในผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการ และมีโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ในกรณีที่พบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
 
มะเร็งเต้านม
ผู้หญิง อายุ 25-40 ปี แนะนำตรวจเต้านมโดยแพทย์ ทุก 1-3 ปี และตรวจเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำ
ผู้หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป แนะนำตรวจเต้านมโดยแพทย์ และทำแมมโมแกรม ทุก 1 ปี
 
มะเร็งลำไส้ใหญ่
แนะนำตรวจในผู้ชายและผู้หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้มีภาวะเสี่ยง ด้วยวิธีการ
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) 
ตรวจโดยวิะซิกมอยด์โดสโคป (Sigmoidoscopy) ส่องกล้องเพื่อดูลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง
ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Fecal occult blood tst : FOBT)
การตรวจด้วยเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ CT colonoscopy
 
มะเร็งต่อมลูกหมาก
แนะนำตรวจในผู้ชาย อายุ 45-70 ปี ด้วยวิธีตรวจทางทวารหนักโดยแพทย์ (Digital rectal examination : DRE) และการตรวจเลือดหาระดับ PSA

มะเร็งปากมดลูก
ผู้หญิง อายุ 21-29 ปี ตรวจด้วยวิธี pap smear (ทุก 3 ปี หากผลปกติ)
ผู้หญิง อายุ 30-65 ปี ตรวจด้วย HPV testing ร่วมกับ Pap smear (ทุก 5 ปี หากผลปกติ) 
หรือ ตรวจด้วย Pap smear เพียงอย่างเดียวทุก 3 ปี

60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทร 0-2594-0020-65
Call Center 1218
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com