Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

รายชื่อ Hospitel ในกทม. นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ (และโรงพยาบาลแม่ข่าย)

ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โปรดตรวจสอบกับรพ.แม่ข่ายอีกครั้ง

Update: 04/05/2564 View: 2,772
รายชื่อ Hospitel และโรงพยาบาลแม่ข่าย ในกทม. นนทบุรี สมุทรปราการ
Hospitel - หอผู้ป่วยนอกเฉพาะกิจ ณ สถานพยาบาล

1. รพ.กรุงเทพ   02-310-3000
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมชีวา กรุงเทพ 75 เตียง
 
2 .รพ.ปิยะเวท 02-129-5555
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ 150 เตียง
โรงแรมอินทรารีเจนท์ 455 เตียง
 
3. รพ.ธนบุรี 1645
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพน แกรนด์ สุขุมวิท (อโศก) 324 เตียง
 
4.รพ.สินแพทย์ 02-793-5000
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมสินสิริ ลาดพร้าว 130 52 เตียง
โรงแรมสินสิริ นวมันทร์ 9
 
5.รพ.เสรีรักษ์ 02-761-9888
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมสินสิริ รีสอร์ท 69 เตียง
 
6.รพ.สุขุมวิท 02-391-0011
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมมาเลเซีย 100 เตียง
 
7.รพ.บำรุงราษฎร์ 02-066-8888
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพ รีสอร์ท 171 เตียง
 
8.รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์ 02-066-8888
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมเมเปิล 150 เตียง
 
9.รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02-022-2222
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมไทชัน กรุงเทพ
 
10.รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์  02-594-0020
Hospitel ในเครือข่าย
 • โรงแรม  ฌ เฌอ เดอะกรีน โฮเทล Chor Cher 700 เตียง
 • โรงแรมโซรีเทร์ สุขุมวิท Solitaire 130 เตียง
 • โรงแรม Justice 160 เตียง
 • โรงแรมคิงส์ตั้น สวีทส์  Kingtons Suit
 • โรงแรมรอยัล เพรสซิเด้นท์  Royal President
 • โรงแรมบันดารา Bandara
 • โรงแรม Court Wing
 • โรงแรมริชมอนด์ Richmonds
 • โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  Holiday Inn Siam
 • The Idle  (ปทุมธานี)
 
11.รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 02-109-9111
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมกรีนวิว โฮเทล (สมุทรปราการ) 400 เตียง
 
12.รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 02-033-2900
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมโอทู ลักซ์ซัวรี่ (สมุทรปราการ) 194 เตียง
 
13.รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 02-441-7899
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมเดอะโคไท ลัคซูรี่ ดีไซน์ โฮเทล (สมุทรปราการ) 280 เตียง
 
14.รพ.พญาไท 1 02-201-4600
Hospitel ในเครือข่าย
รร.ปิคนิค ซอยรางน้ำ
 
15.รพ.ธนบุรีบำรุงเมือง 02-220-7999
Hospitel ในเครือข่าย
IBIS Impact

16.รพ.วิภาราม 02-032-2550
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมโซบูทิค ( สุวรรณภูมิ )

17.รพ.เมดพาร์ค 02-023-3333
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมเวิร์ฟ โฮเต็ล 324 เตียง
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ สาธร 108 เตียง

18.รพ.วิภาราม ชัยปราการ 02-363-9222
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมโอโซน โฮเท็ล แอท สามย่าน 40 เตียง
 

==============
ข้อมูล ณ 26 เมย 64
* ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โปรดตรวจสอบกับรพ.แม่ข่ายอีกครั้ง
** Hospitel จะไม่รับผู้ป่วยเข้าพักโดยตรง ต้องผ่าน รพ.แม่ข่ายเท่านั้น 

จังหวัดอื่นๆ

1. รพ.นครพิงค์ 
รพ.แมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่  
Call Center 083-889-9476, 063-992-2650, 095-284-8389
Hospitel ในเครือข่าย
PIH Hospitel

2.รพ.เทพปัญญา 099-162-8666
Hospitel ในเครือข่าย
โรงแรมอโมราท่าแพ

หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

คำแนะนำ ในการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ(Hospitel) ฉบับวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564
การพัฒนาหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนอกสถานพยาบาล เปรียบเสมือนการขยายพื้นที่การรักษาดูแลผู้ป่วย หรือ
เพิ่มจำนวนเตียงรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วในเวลาจำกัด เพื่อให้ผู้ป่วยโรคระบาดที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
 
อาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ซับซ้อน แต่ยังอยู่ในระยะการ
แพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ สามารถรับการดูแลติดตามโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันไม่ให้กลับไป
แพร่กระจายเชื้อในชุมชน
 
ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ที่ ควรรับการรักษา ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ
 1. ผู้ป่วยยืนยันที่ไม่มีอาการหลังนอน รพ. 4-7 วัน เมื่อไม่มีภาวะแทรกซ้อนให้พักต่อที่ Hospitel จนครบ 10 วัน (และครบ14 วันในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ์; อังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต้)
 2. ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการ ไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะร่วม หลังนอน รพ. 4- 7 วันเมื่ออาการดีขึ้นให้พักต่อที่ Hospitel จนครบ 10 วัน (และ14 วันในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ์; อังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต้)
 3. ผู้ป่วยยืนยันโควิดที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ที่ไม่มีอาการ หรือ ไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะอื่นร่วม เข้าพักรักษา สังเกตอาการที่ Hospitel จนครบ 10 วัน (และ 14 วันในกรณีสงสัยเชื้อกลายพันธุ์; อังกฤษ บราซิลแอฟริกาใต้)
 4. ทั้งนี้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ แนะนำให้ เอกซเรย์ปอดทุกราย หากปอดผิดปกติควรอยู่โรงพยาบาล
   
วัตถุประสงค์
 1. ช่วยลดความแออัดของเตียงผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลหลัก
 2. ส่งเสริมการดูแล ผู้ป่วย COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผู้ป่วย กลุ่ม ไม่มีอาการ/อาการน้อย ก่อนจำหน่ายกลับบ้านเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรง (การบริหารจัดการเตียง และการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะ PPE อย่างคุ้มค่า)
 3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ ประชาสังคม รวมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน
 
การจัดตั้งระบบการดูแลรักษา พยาบาล ( ตามแนวทางของกรมการแพทย์)
1) Extended ward
2) 2 P Safety & Infection control concepts
3) Telemedical & nursing care
4) Comprehensive care
5) Multidisciplinary team รวม ทีมด้านสุขภาพจิต
6) Emergency care
7) Digital IT support
 
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ เช่น
a. เครื่องวัดความดันโลหิต (ผู้ป่วย /เจ้าหน้าที่)
b. เครื่องวัดอุณหภูมิ
c. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด (Pulse Oximeter)
d. อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ
e. รถพยาบาล กรณีส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
f. รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (mobile x-ray unit/ portable Chest) (ตามความจำเป็นและเหมาะสม) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
• ชุด PPE ตามความเสี่ยง ได้แก่ level C, D (ถุงมือ หน้ากากอนามัย (N95, surgical mask), หมวกคลุมผม, เสื้อกาวน์, face shield, ถุงหุ้มขา (leg cover))
• ชุดเปลี่ยนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง • Alcohol ล้างมือ / alcohol gel
g. อุปกรณ์ความปลอดภัย • ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ควรมี)

กำหนดหลักเกณฑ์เปลี่ยนโรงแรมเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (ตามแนวทางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
หมวด 1 โครงสร้างอาคาร และวิศวกรรม
หมวด 2 บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่สนับสนุน
หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน
หมวด 4 เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน

Source : คำแนะนำ ในการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL)
ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมการแพทย์ (https://covid19.dms.go.th/)
ศูนย์ข่าวข้อมูลเวชภัฑณ์

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)