กทม.ใช้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ เป็นรพ.สนาม เปิดรับผู้ป่วย 5 พค 64

Apr 27, 2021 341
กทม.ใช้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ เป็นรพ.สนาม เปิดรับผู้ป่วย 5 พค 64 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x450 px

รับเฉพาะผู้ป่วยโควิดเขียวหรือติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ โดยมอบหมายโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วย คาดว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 5 พ.ค.64

กทม. เตรียมจัดตั้งรพ.สนามเพิ่มอีก 1 แห่ง

(27 เม.ย.64) ปลัดกทมฯ ระบุว่า กรุงเทพมหานครเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ
 • ซึ่งมีอาคารโรงยิมฯ จำนวน 4 อาคาร
 • สามารถจัดแยกเป็นพื้นที่ของผู้ป่วยชาย-หญิง ได้อย่างชัดเจน
 • โดยจะเป็นของผู้ป่วยชาย 2 อาคาร และผู้ป่วยหญิง 2 อาคาร
 • สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง
 

การเตรียมการสถานที่

1) ปรับปรุงภายในอาคาร ได้แก่
 • งานปูพื้น
 • งานปรับปรุงห้องสำหรับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์
 • งานปรับปรุงห้องน้ำ
 • งานวางระบบไฟฟ้าเพื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

2) งานปรับปรุงบริเวณภายนอกอาคาร
 • อยู่ระหว่างการจัดทำพื้นและขุดวางระบบติดตั้งถังบำบัดสำหรับห้องน้ำโรงพยาบาลสนาม
 • งานโครงสร้างที่พักขยะ
 • ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร
 • การทดสอบระบบกล้องcctv
 • งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
 • งานระบบไฟฟ้าของแต่ละเตียงสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาพักรักษาหรือสังเกตอาการ
 • รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านระบบอื่นๆ อาทิ ระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ระบบการกำจัดขยะ การจัดการน้ำเสีย ระบบการซักล้างให้ปลอดเชื้อ รวมถึงด้านการจัดการดูแลผู้ป่วย อาทิ ระบบการลงทะเบียน การสื่อสารทำความเข้าใจ และระบบรักษาความปลอดภัย
   

หลักการนำส่งผู้ป่วยมาที่รพ.สนาม

สำหรับการนำส่งตัวผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะใช้หลักการเดียวกับโรงพยาบาลสนามกทม. แห่งอื่นๆ โดยจะรับเฉพาะผู้ป่วยโควิดเขียวหรือติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ โดยมอบหมายโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วย คาดว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 5 พ.ค.64

กทม. ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงาน โดยเฉพาะบริษัท SCG ที่สนับสนุนเตียงกระดาษและมุ้ง จำนวน 400 ชุด รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่จะสนับสนุน หมอน ที่นอน และอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งนี้ กทม. พยายามดำเนินการให้สถานที่แห่งนี้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเป็นที่รองรับสำหรับกักตัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ต้องแยกจากครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อออกไป
 
 
กทม.ใช้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ เป็นรพ.สนาม เปิดรับผู้ป่วย 5 พค 64 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x533 px
กทม.ใช้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ เป็นรพ.สนาม เปิดรับผู้ป่วย 5 พค 64 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 800x533 px
กทม.ใช้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ เป็นรพ.สนาม เปิดรับผู้ป่วย 5 พค 64 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img6 size: 800x533 px
กทม.ใช้ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ เป็นรพ.สนาม เปิดรับผู้ป่วย 5 พค 64 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img7 size: 800x533 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com