สธ. ให้ รพ.สมุทรปราการและรพ.บางพลี เปิดรพ.สนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด เพิ่ม 920 เตียง

Apr 28, 2021 228
สธ. ให้ รพ.สมุทรปราการและรพ.บางพลี เปิดรพ.สนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด เพิ่ม 920 เตียง  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x448 px

รับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ อาการน้อย ไม่มีโรคแทรกซ้อน และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสมุทรปราการที่มีอาการคงที่ ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ รวมทั้งผู้ป่วยที่ส่งต่อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายความร่วมมือ เพื่อจัดหาเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่จะส่งต่อจากกทม. และปริมณฑล ขณะนี้ มีการดำเนินการโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลบางพลี แล้วดังนี้
  1. ดัดแปลงหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 2 อาคาร เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 สามารถขยายได้ถึง 800 เตียง
  2. เตรียมหอประชุมเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 120 เตียง 
ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาอยู่ประมาณ 400 คน เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ อาการน้อย ไม่มีโรคแทรกซ้อน และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสมุทรปราการที่มีอาการคงที่ ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ รวมทั้งผู้ป่วยที่ส่งต่อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วยให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วด้วย

การค้นหาเชิงรุกในสมุทรปราการ

        จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการค้นหาเชิงรุกดังนี้
  1. ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาทิ ตลาดสด โรงงาน โรงเรียนแล้ว 47,059 ราย พบผู้ติดเชื้อ 118 ราย
  2. จากการเฝ้าระวังในคลินิกโรคทางเดินหายใจ 31,621 ราย พบผู้ติดเชื้อ 544 ราย จากสถานที่กักกัน 85 ราย และสนามบิน 95 ราย
รวมทั้งมีการบริหารจัดการเตียงร่วมกันทั้งโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน ทำให้มีเตียงเพียงพอดูแลผู้ป่วยสีแดงและสีเหลือง สามารถช่วยดูแลผู้ติดเชื้อในจังหวัดและรองรับผู้ติดเชื้อบางส่วนจากกทม.และปริมณฑลได้ วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 110 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อระลอกเมษายนสะสม 1,176 ราย รักษาในโรงพยาบาล 744 ราย ในจำนวนนี้ มีอาการปอดอักเสบ 67 ราย โดยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com