Home : ข่าว COVID-19

สธ. ให้ รพ.สมุทรปราการและรพ.บางพลี เปิดรพ.สนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด เพิ่ม 920 เตียง

รับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ อาการน้อย ไม่มีโรคแทรกซ้อน และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสมุทรปราการที่มีอาการคงที่ ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ รวมทั้งผู้ป่วยที่ส่งต่อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Date: 28/04/2564 View: 569
สธ. ให้ รพ.สมุทรปราการและรพ.บางพลี เปิดรพ.สนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด เพิ่ม 920 เตียง  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายความร่วมมือ เพื่อจัดหาเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่จะส่งต่อจากกทม. และปริมณฑล ขณะนี้ มีการดำเนินการโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลบางพลี แล้วดังนี้
  1. ดัดแปลงหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 2 อาคาร เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 สามารถขยายได้ถึง 800 เตียง
  2. เตรียมหอประชุมเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 120 เตียง 
ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาอยู่ประมาณ 400 คน เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ อาการน้อย ไม่มีโรคแทรกซ้อน และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสมุทรปราการที่มีอาการคงที่ ผลการตรวจเชื้อเป็นลบ รวมทั้งผู้ป่วยที่ส่งต่อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วยให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วด้วย

การค้นหาเชิงรุกในสมุทรปราการ

        จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการค้นหาเชิงรุกดังนี้
  1. ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาทิ ตลาดสด โรงงาน โรงเรียนแล้ว 47,059 ราย พบผู้ติดเชื้อ 118 ราย
  2. จากการเฝ้าระวังในคลินิกโรคทางเดินหายใจ 31,621 ราย พบผู้ติดเชื้อ 544 ราย จากสถานที่กักกัน 85 ราย และสนามบิน 95 ราย
รวมทั้งมีการบริหารจัดการเตียงร่วมกันทั้งโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน ทำให้มีเตียงเพียงพอดูแลผู้ป่วยสีแดงและสีเหลือง สามารถช่วยดูแลผู้ติดเชื้อในจังหวัดและรองรับผู้ติดเชื้อบางส่วนจากกทม.และปริมณฑลได้ วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 110 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อระลอกเมษายนสะสม 1,176 ราย รักษาในโรงพยาบาล 744 ราย ในจำนวนนี้ มีอาการปอดอักเสบ 67 ราย โดยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
แพคเกจวัคซีนเด็ก
Package A 7,800
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com