สธ.แบ่ง 6 โซนกทม. รพ.รัฐ-เอกชนดูแลผู้ป่วยโควิด

Apr 28, 2021 201

กระทรวงสาธารณสุข แบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็น 6 โซน มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กลาโหม กทม. เป็นหัวหน้าโซน เป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในโซน และรับส่งต่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั้ง 6 โซน

สธ.แบ่ง 6 โซนกทม. รพ.รัฐ-เอกชนดูแลผู้ป่วยโควิด  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x450 px
กระทรวงสาธารณสุข แบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็น 6 โซน มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กลาโหม กทม. เป็นหัวหน้าโซน เป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในโซน และรับส่งต่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั้ง 6 โซน แบ่งเป็น 

โซนที่ 1 รพ.ทั้งหมดในส่วนกลาง มีรพ.พระมงกุฎเกล้าและรพ.ราชวิถี เป็นหัวหน้าโซน
โซนที่ 2.โซนใต้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โซนที่ 3.โซนเหนือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลภูมิพล
โซนที่ 4.โซนตะวันออก โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โซนที่ 5.โซนโรงพยาบาลศิริราช
โซนที่ 6.โซนวชิรพยาบาล

โดยโรงพยาบาลหัวหน้าโซน ช่วยดูแลโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

ส่วนภาคเอกชนจะมีเครือใหญ่ ๆ เช่น สมิติเวช  เกษมราษฎร์ กรุงเทพ มีระบบดูแลโรงพยาบาลในเครือ หากมีความจำเป็น สามารถปรึกษาข้ามโซน โดยมีศูนย์บริหารจัดการเตียงโรงพยาบาลราชวิถี เป็นศูนย์กลาง

สารนิเทศ สธ.
27 เมย 64
 
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ

 

รายละเอียดการให้บริการ

ชตารางการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมในเวลาราชการและคลินิกส่งเสริมสุขภาพ
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมช่วงเช้า (8.00 - 12.00 น.)                             
จันทร์  – ศุกร์    ให้บริการ  คลินิกตรวจโรคทั่วไป     คลินิกทันตกรรม    คลินิกกายภาพบำบัด
จันทร์  – อังคาร  ให้บริการ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี 
คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่วงบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
จันทร์                                         คลินิกฝากครรภ์  
อังคาร                                       คลินิกสุขภาพเด็กดี
พุธ                                          คลินิกวางแผนครอบครัว
พฤหัสบดี                                   คลินิกสุขภาพเด็กดี
ศุกร์                        คลินิกให้บริการฉีดวัคซีนป้องพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง
รายชื่อแพทย์ผู้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร์ – วันศุกร์                          ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐                            แพทย์หญิงกฤชยา   มาลา
วันจันทร์ – วันพุธ                           ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐                            แพทย์หญิงณัฐกา กาญจนพนัง
วันพฤหัสบดี – วันศุกร์                     ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐                           แพทย์หญิงรัดเกล้า   สายเสน
คลินิกนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ / วันพฤหัสบดี / วันศุกร์       ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐                           แพทย์หญิงมณีรัตน์ สุระวงษ์สิน
วันอังคาร / วันพุธ                            ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐                           แพทย์หญิงณัฐกา กาญจนพนัง
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com