Home : ข่าว COVID-19

ออสเตรเลียมอบเงินทุน หรือราว 68 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลียด้านการเข้าถึงวัคซีนและความมั่นคงทางสาธารณสุขระดับภูมิภาค และนำไปช่วยสนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนในไทย และช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการยอมรับวัคซีนโควิด-19
Date: 30/04/2564 View: 498
ออสเตรเลียมอบเงินทุน หรือราว 68 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 ออสเตรเลียมีความยินดีที่จะมอบเงินทุนจำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือราว 68 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการกระจายวัคซีนโควิด-19ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลียด้านการเข้าถึงวัคซีนและความมั่นคงทางสาธารณสุขระดับภูมิภาค

เงินทุนจำนวนนี้จะจัดสรรไปสำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากองค์การอาหารและยาของออสเตรเลีย (Australian Therapeutic Goods Administration) และศูนย์วิจัยด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและการเฝ้าระวังโรคแห่งชาติของออสเตรเลีย (National Centre for Immunisation Research and Surveillance)
อีกทั้ง เงินทุนนี้จะนำไปช่วยสนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนในไทย และช่วยพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการยอมรับวัคซีนโควิด-19
นอกจากนี้ ไทยยังจะได้รับการสนับสนุนจากความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่ออสเตรเลียมีต่อภูมิภาค เช่น ผ่านเงินทุนจำนวน 21 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือราว 509 ล้านบาท) ที่ออสเตรเลียมอบเพื่อช่วยสร้างศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ รวมถึงคำมั่นที่จะมอบเงินทุนอีกกว่า 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือราว 2,426 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและกระจายวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนด้านวัคซีนของประเทศในกลุ่มควอด (ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐ)

สถานฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
 
------------------------
 
Australia is pleased to provide $2.8 million to support Thailand’s rollout of COVID-19 vaccines, as part of Australia’s regional Vaccine Access and Health Security Initiative.
 
This funding will go towards the provision of technical assistance from the Australian Therapeutic Goods Administration and the National Centre for Immunisation Research and Surveillance.
It will also support the World Health Organization in their work to improve vaccine-related data collection systems in Thailand and to develop communication strategies to improve understanding and acceptance of COVID-19 vaccines.
 
Thailand will also benefit from Australia’s broader support to the region, including $21 million to help establish the ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases, and our $100 million commitment to support vaccine access and distribution in Southeast Asia, under the Quad Vaccine Partnership.

Australian Embassy, Thailand

 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com