Home : ข่าว COVID-19

รพ.เมดพาร์ค แถลงจุดยืนช่วยรัฐฉีดวัคซีน และระบุ โฆษณาขายวัคซีน ไม่เป็นความจริง

วันนี้ (4 พค 64) โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับบ ใน 2 ประเด็น สำคัญ ดังนี้ 1. รพ.เมดพาร์คประสงค์ช่วยให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. รพ.เมดพาร์คโฆษณาขายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บางยี่ห้อ
Date: 04/05/2564 View: 423
image1 size: 800x999px
วันนี้ (4 พค 64) โรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับบ ใน 2 ประเด็น สำคัญ ดังนี้
1. รพ.เมดพาร์คประสงค์ช่วยให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
2. รพ.เมดพาร์คโฆษณาขายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บางยี่ห้อ

ทั้งสองประเด็นมีเนื้อหาดังนี้

ประเด็นที่ 1
โรงพยาบาลเมดพาร์คมีความประสงค์ที่จะร่วมช่วยแก้ไขวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง: ได้แก่
โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะ 5 โรคหลอดเลื่อดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวานและโรคอ้วน ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กก./ตร.ม.
เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป
สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี
เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป


ประเด็นที่ 2
แถลงการณ์จากโรงพยาบาลเมดพาร์ค ตามที่มีข้อความส่งต่อในโซเชียลมีเดียว่า โรงพยาบาลเมดพาร์คได้โฆษณาขายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บางยี่ห้ออยู่ในขณะนี้ โรงพยาบาลเมดพาร์คขอชี้แจงว่า "ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง" จึงเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะ
 
ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลจากช่องทางหลักของโรงพยาบาลเมดพาร์คเท่านั้น
 
 
รพ.เมดพาร์ค แถลงจุดยืนช่วยรัฐฉีดวัคซีน และระบุ โฆษณาขายวัคซีน ไม่เป็นความจริง  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 1060x1326 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]