Home : แพคเกจ : ตรวจโควิด-19 (Covid-19)

บริการตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลยโสธร

โรงพยาบาลยโสธรเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ RT-pcr ตรวจวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ มีความแม่นยำสูง ใช้ในการตรวจหาชีวะโมเลกุลของเชื้อและเชื้อไวรัสอื่นๆ (ตรวจหา DNA หรือ RNA ของเชื้อ)
สอบถามโทร 045-973-900
ราคา 2,200
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลยโสธร ปกส T: 045-714-043
Date: 06/05/2564 View: 577
image1 size: 800x1115px
 โรงพยาบาลยโสธรพร้อมเดินเครื่องเต็มที่ ในการตรวจหาเชื้อโควิด19 
นี่คือเครื่องตรวจ ตรวจวิเคราะห์เรียลไทม์ PCR เครื่องนี้ใช้ในการตรวจหาชีวะโมเลกุลของเชื้อโควิด (ตรวจหา DNA หรือ RNA) ซึ่งมีความแม่นยำสูง รู้ผลภายใน 4 ชั่วโมง ตรวจได้รอบละ 90 ราย
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลยโสธร ปกส

26 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลยโสธร
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลยโสธร
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]