Home : ข่าว COVID-19

ถาม-ตอบ ปัญหาหมอพร้อม การลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน

พบปัญหาสอบถาม 02-792-2333 ติดตามอัพเดต ผ่านเพจ หมอพร้อม
Date: 06/05/2564 View: 1,427
image1 size: 800x491px
เนื่องจากข้อมูลคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน หมอพร้อม จะมีเพิ่มเติมเข้ามาใหม่เสมอ โดยข้อมูลจะจัดเรียงต่อลงไปด้านล่าง โปรดเลื่อนลงไปอ่านคำแนะนำ การแก้ไขปัญหาที่โพสต์เข้ามาใหม่ได้ 

=================
[5 พค 64]
Q: จองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านหมอพร้อมแอพแล้ว ต้องทำผ่านไลน์อีกไหม
A: ให้เลือกจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านช่องทางใดทางหนึ่ง

Q: เป็นบัตรปชช แบบเก่า ไม่มีเลขหลังบัตรจะทำอย่างไรดี?
A: ลงทะเบียผ่านแอป หมอพร้อม APP (เป็นปุ่มใน หมอพร้อม ไลน์)
ยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์
กรณียืนยันไม่ผ่าน ติดต่อ รพ. เพื่อแก้ไขเบอร์โทรให้ถูกต้อง
ติดต่อศูนย์ประสานงาน หมอพร้อม 02-792-2333

Q: เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร?
A: 1. ติดต่อ รพ./รพ.สต. เพื่อแก้ไข  2. ติดต่อ Call Center
 
Q: ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้อง แก้ไขอย่างไร?
A: กรณีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา
 
Q: ไม่สามารถกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใน LINE OA หมอพร้อม?
A: การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
*อย่าลืมกรอก "ตำบล" และ "รหัสไปรษณีย์"
 
Q: บัตรประชาชนไม่มีเลข Laser ID ทำอย่างไร?
A: 1. ใช้ "หมอพร้อม APP" โดยยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์
2. หากเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ รพ./รพ.สต./อสม. เพื่อแก้ไข
3. ติดต่อ Call Center
 
Q: ลงทะเบียนใช้งานบน LINE OA หลายเครื่อง ด้วยเลขบัตรประชาชนเดียวกันไม่ได้?
A: ระบบความปลอดภัยของข้อมูลไม่สามารถ "ลงทะเบียนใช้งาน" บน LINE OA หมอพร้อม หลายเครื่อง ด้วยเลขบัตรประชาชนเดียวกันได้

Q: ไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน "APP" หรือ "LINE OA" ได้?
A: 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากรอกข้อมูลครบทุกช่องและตรงตามบัตรประชาชน
2. หากระบบแจ้งว่า "รพ. A ไม่รับขึ้นทะเบียนบุคคลภายนอก" ให้ท่านติดต่อแก้ไขที่ รพ. นั้น หรือติดต่อเพจ"หมอพร้อม" หรือติดต่อ Call Center
 
Q:ข้อมูลที่แสดงไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน?
A: ข้อมูลที่แสดงมาจากฐานข้อมูลของ รพ. หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. แก้ไขด้วยตนเองผ่าน LINE OA ในเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" ยกเว้นเลขบัตรประชาชน 13 หลักและกลุ่มเป้าหมายโรคประจำตัว
2. ติดต่อที่ รพ./รพ.สต./อสม. เพื่อขอแก้ไขข้อมูล
 
Q: เป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่ยังไม่มีรายชื่อต้องทำอย่างไร จองฉีดวัคซีนพร้อมระยะที่ 2 ได้หรือไม่?
A: 1. ติดต่อต้นสังกัด เพื่อขอเพิ่มข้อมูล หากเป็นภาคเอกชนกรุณาติดต่อที่ สสจ. หรือสำนักอนามัย กทม.
2. ทุกกลุ่มเป้าหมายยกเว้นประชาชนทั่วไป สามารถจองคิวฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 ได้
 
Q: รพ. ไม่รับลงทะเบียนหรือจองคิวฉีดวัคซีน พร้อมแจ้งให้ติดต่อหมอพร้อมจะทำอย่างไร ?
1. กรณีผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเพิ่มข้อมูลและจองคิวด้วยตนเองผ่าน LINE OA หมอพร้อม
2. กรณีผู้มีโรคประจำตัว กรุณาติดต่อ รพ. ที่รักษาให้นำข้อมูลเข้าในระบบ เนื่องจาก รพ. มีประวัติการรักษาของท่านอยู่แล้ว (โรคอ้วนติดต่อ รพ. ที่มีสิทธิรักษาให้ประเมินและนำข้อมูลเข้า)
3. ติดต่อเพจ "หมอพร้อม"
 
Q: ไม่สามารถเลือก รพ.เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนได้?
A: 1. วันที่เปิดให้จอง อยู่ในช่วง 7 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64 หากเลือกช่วงอื่นๆ จะไม่พบ
2. กรณี รw. ทั้งหมดใน APP ไม่เปิดให้จอง กรุณาทำผ่าน LINE OA จะสามารถเลือกได้
3. รพ. จะเป็นผู้กำหนดวันที่เปิดให้จอง หาก รพ. ที่ท่านต้องการจองไม่เปิด กรุณาเลือก รพ. อื่น
4. บาง รพ. กำหนดให้จองได้เฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ รพ. เท่านั้น
 
Q: เป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะนี้ กดจองแล้วระบบแจ้งว่าท่านเป็น "ประชาชนทั่วไป" ไม่สามารถจองได้?
A: สาเหตุเกิดจากท่านมีรายชื่อเป็นกลุ่มเป้าหมาย "ประชาชนทั่วไป" ใน รพ. อื่นด้วย ทำให้ไม่สามารถจองคิวได้ กรุณาติดต่อเพจ "หมอพร้อม" หรือ Call Center
 
Q: กดเลือกวันเพื่อจองแต่ระบบแจ้งว่า "ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด" ทำให้เลือกวันนั้นไม่ได้?
A: สาเหตุเกิดจาก รพ. กำหนดให้วันที่เลือกนั้น จองได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น วันที่ 2 ก.ค. 64 รพ. A กำหนดให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจองเท่านั้น ดังนั้นบุคคลที่เป็นโรคประจำตัวจะกดจองวันนั้นไม่ได้ กรุณาเลือกวันอื่น หากยังไม่ได้โปรดเลือก รพ. อื่น

Q: เมื่อจองคิวสำเร็จแล้ว ต้องการเปลี่ยนการจองใหม่หรือยกเลิกการจองทำได้หรือไม่ อย่างไร?
A: 1. สามารถเปลี่ยนการจองได้ผ่าน "APP" และ "LINE OA"
2. หากต้องการยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งยกเลิกที่ รพ. ที่จองไว้โดยตรง
Q: อยู่ในกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 แต่ลงทะเบียนใช้งาน "หมอพร้อม APP" ไม่ได้ ?
คนที่จะลงทะเบียนใช้งานบน "หมอพร้อม APP" ต้องมีข้อมูลในระบบมาก่อน หากท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2 แต่ไม่มีข้อมูลในระบบจะต้องลงทะเบียนใช้งานผ่าน LINE OA หมอพร้อม เท่านั้น

Q: "วันนี้โรงพยาบาลยังไม่เปิดให้จองการฉีควัคซีน" หมายความว่าอย่างโร ?
วันที่ท่านเลือก รพ. ไม่เปิดให้จองคิว กรุณาเลือกวันอื่น หากยังไม่ได้ให้เลือก รพ. อื่น ท่านสามารถเลือกประเภท รพ. เป็น "รพ.ตามจังหวัด" จะสามารถเลือกได้ทุกจังหวัดบน LINE OA จะแสดงให้เห็นวันที่ยังว่างอยู่

Q: ต้องการลบข้อมูลออกจาก "LINE OA หมอพร้อม" ทำได้หรือไม่ อย่างไร ?
สามารถทำได้ โดยกดที่เมนู "แก้ไข้ข้อมูลส่วนตัว" และกดที่รูป "ถังขยะสีแดง" หากลบข้อมูลคนแรก ข้อมูลของทุกคนจะถูกลบทั้งหมดการลบข้อมูลบน LINE OA ไม่มีผลต่อข้อมูลในระบบ MOPH-IC (ฐานข้อมูลกลาง) ลบแล้วสามารถลงทะเบียนใช้ LINE OA ใหม่ได้

Q: ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นับอายุอย่างไร?
นับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2505 เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

Q: ข้อมูลที่แสดงในหมอพร้อมไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน จะแก้ไขได้อย่างไร?
1. แก้ไขด้วยตนเองผ่าน "LINE OA หมอพร้อม" ที่เมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" 
*** ข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพศ กลุ่มเป้าหมาย
2. ข้อมูลที่แก้ไขบน ไม่ได้ให้ติดต่อ รพ.ที่ท่านรักษาอยู่เป็นประจำ / รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษา/รพ.สต/เฟซบุ๊ค หมอพร้อม

Q: วันนี้โรงพยาบาลยังไม่เปิดให้จองการฉีดวัคซีน หมายความว่าอย่างไร?
วันที่ท่านเลือก รพ.ไม่เปิดให้จองคิว กรุณาเลือกวันอื่น หากยังไม่ได้เลือก รพ.อื่น

Q: ข้อมูลการจองหายไป ต้องทำอย่างไร?
กรุณาทำการจองคิวใหม่อีกครั้ง

Q: ประชาชนทั่วไป จะสามารถจองคิวฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมได้เมื่อไหร่?
ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18-59 ปี จองคิวผ่านหมอพร้อมได้วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 
Q: ไม่พบคิวที่เปิดจองในหมอพร้อม แม้ว่าจะกดไล่ดูถึงปี 2565?
ณ ปัจจุบัน คิวที่เปิดให้จองส่วนใหญ่จะอยู่ในเดือน ก.ค. 2564 และมีบาง รพ. เปิด ให้จองในเดือน ส.ค. 2564 หากท่านไม่พบคิวในเดือนดังกล่าว กรุณาเลือก รพ. อื่น

Q: ข้อมูลการจองหายไป ต้องทำอย่างไร?
การบริหารจัดการคิวไปตามความพร้อมและศักยภาพของแต่ละ รพ. หากพบว่าข้อมูลการจองหายไป กรุณาสอบถาม รพ. ที่ท่านจองไว้ จากนั้นให้ทำการจองใหม่

Q: ฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ไม่พบข้อมูลการฉีดและใบรับรองในหมอพร้อม ต้องทำอย่างไร?
กรุณาติดต่อ รพ. ที่ท่านฉีดวัคซีน

Q: เหตุใดระบบแจ้งว่า ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถจองได้ในระยะเวลานี้?
ตอบ 1. ประชาชนทั่วไปจะสามารถจองได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 64 เป็นต้นไป 2.หากท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2 แล้วไม่สามารถจองได้ จองคิวเดือนกรกฏาคม 64 เป็นต้นไป กรณีมีผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในระบบ ให้เพิ่มข้อมูลใน Line OA หมอพร้อม กรณีผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค กรุณาติดต่อ รพ.ที่ท่านรักษาอยู่เป็นประจำ

Q: ข้อมูลที่ท่านจองไว้ในเดือนมิ.ย. หายไปหรือโดนเลื่อนโดยที่ท่านไม่ได้ดำเนินการเอง?
ตอบ 1. กทม.แจ้งข้อมูลผ่าน Google form ที่ลงไว้บนหน้าเพจ หมอพร้อม 2.ต่างจังหวัดแจ้ง สสจ.

Q: ข้อมูลบนใบรับรองการฉีดวัคซีนไม่ถูกต้อง จะแก้ไขได้อย่างไร?
ตอบ ติดต่อแก้ไขที่รพ.ที่ท่านไปฉีดวัคซีน
[20 พค 64]
Q: เหตุใดระบบแจ้งว่า ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถจองได้ในระยะเวลานี้?
ตอบ 1. ประชาชนทั่วไปจะสามารถจองได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 64 เป็นต้นไป
2.หากท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2 แล้วไม่สามารถจองได้ 
จองคิวเดือนกรกฏาคม 64 เป็นต้นไป
กรณีมีผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในระบบ ให้เพิ่มข้อมูลใน Line OA หมอพร้อม
กรณีผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค กรุณาติดต่อ รพ.ที่ท่านรักษาอยู่เป็นประจำ
 
Q: ข้อมูลที่ท่านจองไว้ในเดือนมิ.ย. หายไปหรือโดนเลื่อนโดยที่ท่านไม่ได้ดำเนินการเอง?
ตอบ 1. กทม.แจ้งข้อมูลผ่าน Google form ที่ลงไว้บนหน้าเพจ หมอพร้อม
2.ต่างจังหวัดแจ้ง สสจ.
 
Q: ข้อมูลบนใบรับรองการฉีดวัคซีนไม่ถูกต้อง จะแก้ไขได้อย่างไร?
ตอบ ติดต่อแก้ไขที่รพ.ที่ท่านไปฉีดวัคซีน 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]