Home : ข่าว COVID-19

ตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 1-15 พค 64

กรมควบคุมโรค ร่วมกับกองทัพอากาศ ตั้งหน่วยบริการประชาชน ตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคโควิด 19
Date: 10/05/2564 View: 226
image1 size: 800x532px
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ผสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยจัดรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน จำนวน 3 คัน และรถห้องปฏิบัติการ (Lab) จำนวน 2 คัน มาใช้ในการตรวจค้นหา คัดกรอง และเก็บตัวอย่างการติดเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยง  บริเวณหน้าอาคารกองการกีฬากรมสวัสดิการทหารอากาศ (สนามกีฬาธูปะเตมีย์) จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.30 - 15.00 น. ตั้งเป้าบริการตรวจหาให้ได้ 1,000 คน/วัน

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ให้การสนับสนุนด้านการจัดเตรียมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น กำลังพลทหารอากาศ เจ้าหน้าที่จิตอาสา การดูแลระบบรักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ และทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รวมถึงการจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่าน 
 
8 พฤษภาคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]