Home : ข่าว COVID-19

บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน

บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน
พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน
Date: 11/05/2564 View: 592
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน
พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน

 
 เนื่องด้วยหลังจากที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในรอบแรกนั้น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีการวางแผนบริหารจัดการในการฉีดวัคซีนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการภายในองค์กร ทำให้แพทย์ประจำของโรงพยาบาล เกือบ 100% รวมถึงบุคลากรด่านหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 50% อาทิ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ล่ามภาษา พนักงานเวรเปล เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงิน แม่บ้าน รวมถึงพนักงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าบุคลากรของโรงพยาบาลจะได้รับการฉีดวัคซีนถึง 80% ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ ทำให้มีความพร้อมในการรักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอย่างเต็มความสามารถด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้ง บำรุงราษฎร์ได้สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรและประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลฯ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมมอบวิตามินซี Plus, วิตามินดี, วิตามินอี และ Zinc ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องบริบาลผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน อาทิ พนักงานที่ปฏิบัติงานประจำที่ Emergency Room & Ambulance, ICU2, ICU4 Respiratory Care, Special Clinic 2, Laboratory เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงร่างกายด้วยเช่นกัน 
 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอแสดงความขอบคุณในการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของบำรุงราษฎร์ รวมถึงพนักงานด่านหน้า รวมกว่า 2,000 คน ทำให้มีความพร้อมที่จะมอบการให้บริการที่มีความปลอดภัยต่อประชาชนต่อไป
 
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:60995902ac296 size:800x499
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:60995992aac8e size:800x534
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:6099599f650ec size:800x534
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:609959abed665 size:800x534
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:609959b9e2a77 size:800x534
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:609959df7190c size:800x534
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:609959efaab2b size:800x534
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:609959fbad98b size:800x534
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:60995a07f2405 size:800x534
 
บำรุงราษฎร์ มั่นใจบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนรัฐบาลยืนหยัดเคียงข้างทุกคน เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน optional image:60995a162b9a1 size:800x534
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เน
CT-SCAN 192 Slices
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค รับตรวจ covid-19 ...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com