Home : ข่าว COVID-19

ลำปางพร้อมมาก กลุ่มเป้าหมายจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100%

ลำปาง เปิดเผยแผนการบริหารจัดการเรื่องการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100% จากความสำเร็จในการดำเนินการให้มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิดถึง 2.2 แสนราย มากเป็นอันดับสองของประเทศรองจาก กทม.
Date: 11/05/2564 View: 245
image1 size: 800x398px
หลังจากที่เพจหมอพร้อม ได้เปิดเผยรายงานจำนวนผู้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในรายจังหวัด ออกมาเมื่อวันที่ 11 พค 64 ซึ่งมีตัวเลขรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียน สรุป
  • มีจำนวนผู้ลงชื่อทั้งหมด 1,660,094 ราย
  • แบ่งเป็นในกรุงเทพ 533,732 ราย
  • ต่างจังหวัดทั่วประเทศ 1,126,362 ราย
 เมื่อดูจำนวนผู้ลงทะเบียนในรายจังหวัด จะพบข้อมูลที่น่าทึ่งว่า จังหวัดที่มีผู้ที่ลงทะเบียนมากที่สุด รองลงไปจากกรุงเทพฯ คือจังหวัดลำปาง มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 223,976 ราย ทิ้งห่างอันดับรองลงไปอย่างมาก เช่น นนทบุรี (อันดับ 3) ที่มีผู้ลงทะเบียน 51,113 ราย อันดับ 4 จังหวัด สมุทรปราการ 44,962 ราย และ อันดับ 5 จังหวัดเชียงใหม่ 43,869 ราย 

จึงเป็นที่สงสัยว่า ทำไมลำปาง ถึงประสบความสำเร็จในการดำเนินการนี้ มีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไร 

และคำตอบเปิดเผยโดยในวันนี้ โดย ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศชี้แจงถึงการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

การบริหารจัดการเรื่องการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ชี้แจงประเด็นการบริหารจัดการเรื่องการจองคิวฉีดวัคซีโควิด19 ของจังหวัดลำปาง เนื่องจาก วัคซีนโควิต-19 ทุกชนิดมีศักยภาพในการลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง และลดการเสียชีวิต รวมทั้งทำให้ประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จึงต้องการให้ชาวลำปางได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดและเร็วที่ สุด คือประมาณ 500,000 คน จังหวัดลำปางจึงมีการบริหารจัดการดังนี้

ในเบื้องต้นหน่วยงานสาธารณสุขนำเข้าข้อมูลสุขภาพของประชาชนเข้าระบบข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจองการฉีดวัคซีนให้สอดรับกับศักยภาพของหน่วยบริการ และจองวัคซีนจากรัฐบาลให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนของจังหวัดลำปาง

ในขณะเดียวกัน อสม.และหมออนามัยครอบครัวพร้อมใจกันเดินเท้าเคาะประตูบ้าน ให้ข้อมูล อธิบายเรื่อง
การฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบ และยืนยันการฉีดวัคซีน (หากปฏิเสธการฉีดวัคนต้องมีการลงนามยืนยันในเอกสาร) ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์จองการฉีดวัคนได้ 2 ช่องทาง คือ
  • การลงทะเบียนผ่าน "หมอพร้อม" : ข้อดีคือสามารถเลือกสถานที่และวัน-เวลาในการฉีดวัคชีนได้ รวมทั้งสามารถเลื่อน/เปลี่ยนสถานที่และวัน-เวลาในการฉีดวัคซีนในระบบได้
  • อสม./หมออนามัยครอบครัว ลงทะเบียนให้ และนัดหมายวัน/เวลาการฉีดวัคน
จากการสรุปข้อมูลการจองการฉีตวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุ และ ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ของแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" จังหวัดลำปางมีจำนวนการจอง 223,976 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่คือจังหวัดลำปางมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนประชากร จากข้อมูลมีประชาชนกลุ่มอายุ 60 ขึ้นลงทะเบียนประมาณ 190,000 คน มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ประมาณ 30,000 คน รวม 220,000 คน

การบริหารจัดการเรื่องการจองการฉีดวัคซีนในข้างต้นจะใช้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายที่ 2 คือกลุ่มประชาชนทั่วไปอีก 300,000 คน เช่นเดียวกัน

นอกจากการจองการฉีดวัคนแล้ว สิ่งที่จังหวัดลำปางได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการไว้คือ
  1. กำหนดลำดับในการฉีด โดยให้พื้นที่สีแดง เหลือง เขียว ตามลำดับ
  2. บุคลากรสาธารณสุข/อสม.ยืนยันวันที่นัดหมายกับกลุ่มเป้าหมาย ล่วงหน้าก่อนวันดำเนินการ
  3. ประสานองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการอำนวยความสะดวก การดูแสรับ-ส่งกลุ่มเป้าหมายมารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ 1
  4. วางแผนในการจัดพื้นที่การฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ต้องมี
การเตรียมความพร้อมรองรับกรณีประชาชนมีอาการข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
 
 
ลำปางพร้อมมาก กลุ่มเป้าหมายจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 100%  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x1133 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]