Home : ข่าว COVID-19

กทม.เปิดรับจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล สำหรับรพ.ในกทม.

Date: 13/05/2564 View: 236
image1 size: 800x800px
11 พ.ค. 64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลากหลายด้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์จึงเปิดรับสมัครจิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1. จิตอาสาด้านการรักษาพยาบาล
 2. จิตอาสาด้านให้คำปรึกษาแนะนำผ่านสายด่วน 1669
 3. จิตอาสาด้านบริการอาหาร
 4. จิตอาสาด้านรับบริจาค
 5. จิตอาสาด้านประชาสัมพันธ์
 6. จิตอาสาด้านบริการทั่วไป
โดยคุณสมบัติของจิตอาสาจะต้อง
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ
 • ผ่านการคัดกรองตามแบบสอบถามคัดกรอง BKK COVID-19
สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 11 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ และสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 
            ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข ผู้อำนวยการเขต รวมถึงข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากทุกคนได้ทุ่มเทปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้อยู่ภายในวงจำกัดโดยเร็วที่สุด

ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
11 พค 64
 
 
กทม.เปิดรับจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล สำหรับรพ.ในกทม. (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x600 px
กทม.เปิดรับจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล สำหรับรพ.ในกทม. (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 800x533 px
กทม.เปิดรับจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล สำหรับรพ.ในกทม. (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img6 size: 800x533 px
กทม.เปิดรับจิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 ช่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล สำหรับรพ.ในกทม. (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img7 size: 800x599 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]