Home : ข่าว COVID-19

ศบค.ออกมาตรการผ่อนคลายการนั่งทานในร้านอาหาร ในพื้นที่ควบคุม

Date: 14/05/2564 View: 238
image1 size: 624x434px
14 พค 64  ศบค. โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์ฯ ได้แถลงมาตรการผ่อนปรนการนั่งทานในร้านอาหาร  โดยกล่าวถึงหลักการ และเหตุผลในการผ่อนคลายมาตรการ พบว่าสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยในกทม.และปริมณฑล บางจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนภูมิภาคมีจำนวนลดลง และสามารถควบคุมการระบาดได้  อีกทั้งการระบาดส่วนใหญ่พบในสถานบันเทิง และการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล พบการระบาดในสถานที่ชุมชน เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ลดลง แต่พบเพิ่มในสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น ชุมชนแออัด โรงงาน ที่พักแรงงานต่างด้าว และตลาด  วัตถุประสงค์การพิจารณา เป้าหมายคือ
1.เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม
2. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดปัจจุบัน
 
เกณฑ์การปรับระดับสีของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วประเทศ
1. ลักษณะการระบาดในชุมชน ดูจากจำนวนและความต่อเนื่อง 
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มีผู้ป่วยมากกว่า 100 ราย/วัน อย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์ หรือเฉลี่ยน 1 สัปดาห์ มากกว่า 50 ราย/วัน
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20-50 ราย/วัน
  • พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 20 ราย/วัน
  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 10 ราย/วัน
  • พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่มีผู้ป่วย อย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย
4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน หรือ เคยมีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ติดเชื้อ
5.สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ (ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก)
 
 
การผ่อนคลาย สำหรับร้านอาหาร ใน 3 พื้นที่
 
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
1. นั่งกินในร้านได้ไม่เกิน 25% (โต๊ะ 4 คนนั่ง 1 คน) เปิดไม่เกิน 5 ทุ่ม
2. การสั่งกลับบ้าน ได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม
3. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
 
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)
1. นั่งกินในร้านได้ เปิดไม่เกิน 5 ทุ่ม
2. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)
1. นั่งกินในร้านได้ตามปกติ
2. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
 
ส่วนพื้นที่จังหวัดจะอยู่ในสีใด กำลังอยู่ในการพิจารณา และจะประกาศในวันที่ 15 พค 64
ศบค.ออกมาตรการผ่อนคลายการนั่งทานในร้านอาหาร ในพื้นที่ควบคุม  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 800x800 px
 
ศบค.ออกมาตรการผ่อนคลายการนั่งทานในร้านอาหาร ในพื้นที่ควบคุม  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 800x800 px
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]