Home : ข่าว COVID-19

พก. เสนอวาระเร่งด่วน กพช. ช่วยเหลือคนพิการในสภาวะวิกฤตโควิด-19

ประชุมมีประเด็นเสนอพิจารณาวาระเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือคนพิการในสภาวะวิกฤตโควิด-19 จำนวน 5 ประเด็นสำคัญ
Date: 15/05/2564 View: 312
พก. เสนอวาระเร่งด่วน กพช. ช่วยเหลือคนพิการในสภาวะวิกฤตโควิด-19  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
วันนี้ (12 พ.ค. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมมีประเด็นเสนอพิจารณาวาระเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือคนพิการในสภาวะวิกฤตโควิด-19 จำนวน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
 
  1. เสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พิจารณาการฉีดวัคซีนให้กับคนพิการจำนวน 8 แสนคน ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุและอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยมีช่องทางพิเศษในการรับวัคซีนของคนพิการ (fast track)
  2. การนำร่องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการ ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  3. การแก้ไขระเบียบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยขยายอายุบัตรประจำตัวคนพิการออกไปอีก 6 เดือนนับตั้งแต่วันหมดอายุ
  4. ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแล ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  5. ขยายมาตรการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤต COVID–19 ไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 
ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญดังกล่าว กระทรวง พม. โดย พก. จะได้เร่งนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com