Home : ข่าว COVID-19

หมอพร้อม ประกาศ ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี จองฉีดวัคซีนได้ 31 พค 64

3 ช่องทาง
1. อสม/รพ.สต/รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษา
2. ช่องทางอื่นๆ หรือ walk-in ตามประกาศของจังหวัด
3. จองผ่านไลน์หรือแอป หมอพร้อม
ตั้งแต่ 31 พค 64 เป็นต้นไป
Date: 15/05/2564 View: 541
หมอพร้อม ประกาศ ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี จองฉีดวัคซีนได้ 31 พค 64  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
16ล้านโดสเพื่อ16ล้านคน
หมอพร้อม LINEOA
Line Official Account "หมอพร้อม"
หมอพร้อม App
Application "หมอพร้อม"
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
แพ็คเกจฝากครรภ์ โปรแกรม B...
ราคา 17,900
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com