Home : ข่าว COVID-19

ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมช่วยพาคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรงพยาบาล และประชาชน ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ
Date: 20/05/2564 View: 3,302
ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ ร่วมช่วยพาคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรงพยาบาล และประชาชน
ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ
 
บุคคลที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะต้องดำเนินการดังนี้
1. ลงทะเบียน
ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสุขภาพ และกรอกแบบสอบถามใบยินยอมการฉีดวัคซีน พร้อมเลือกวัน-เวลานัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคน ผ่านระบบลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19
 
2. เลือกวัน-เวลานัดหมาย
หลังจากลงทะเบียนแล้ว จะได้รับข้อความ SMS จากโรงพยาบาล เพื่อให้ท่านกลับเข้ามา เลือกวัน-เวลานัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไปที่ เมนู “ตรวจสอบการลงทะเบียน” ตามลิงค์ vaccinecovid19 registration_list โดยใส่เลขที่บัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน
 
หลังจากกำหนดวันเวลาแล้ว จะได้รับคิวอาร์โค๊ด เพื่อนำมายื่นยังจุดบริการเมื่อถึงกำหนดนัดหมาย
 
ส่วนผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ จะมีจุดให้บริการประชาชนสำหรับลงทะเบียน Online ไว้รองรับ
ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

ศักยภาพและเป้าหมาย

ศักยภาพในการให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทำได้ประมาณ 1,000 -1,500 คนต่อวัน และมีโอกาสจะขยายการบริการเพิ่มขึ้นเป็นวันละประมาณ 2,500 ราย ได้ในระยะต่อๆไป ศูนย์บริการวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการกระจายวัคซีนภายใต้การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร  
 
ในการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครั้งนี้ นอกเหนือจากช่วยเพิ่มโอกาสในการรับวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้นแล้ว  ยังมีเป้าหมายสำคัญอีกประการ คือ เป็นโครงการนำร่องเพื่อศึกษากระบวนการลงทะเบียนและการจัดฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเป็นแนวทางและแบ่งปันข้อมูลการดำเนินการ ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการบริหารจัดการวัคซีน ที่จะมีเข้ามาและระดมฉีดจำนวนมากในเดือนมิถุนายน นี้
 
(20 พฤษภาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมจุดให้บริการวัคซีนโควิด 19 ของราชวิทยาลับจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ  
ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com