Home : ข่าว COVID-19

กทม.ตั้งรพ.ราชพิพัฒน์ 2 เป็นรพ.สนามแห่งที่ 6 รับผู้ป่วยโควิดเขียว

ใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เปิดให้เป็นหอผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง(โควิดเขียว) สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง
Date: 22/05/2564 View: 200
กทม.ตั้งรพ.ราชพิพัฒน์ 2 เป็นรพ.สนามแห่งที่ 6 รับผู้ป่วยโควิดเขียว ข่าว COVID-19 Healthserv.net
จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังมีความรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้ทันกับการรองรับสถานการณ์ และดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงที กรุงเทพมหานคร จึงได้ทำการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ เป็นแห่งที่ 6 ขึ้น ใช้ชื่อ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2  โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพประสิทธิมนต์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เปิดให้เป็นหอผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง (โควิดเขียว) สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แบ่งเป็น ชาย 100 เตียง หญิง 100 เตียง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นผู้ดูแล และเริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันนี้ (19 พค 64) เป็นต้นไป
กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้วจำนวน 5 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรืออาการไม่มาก เป็นการแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลหลัก ที่จำเป็นต้องมีความพร้อมสำหรับการใช้เตียง กรณีมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น หรือรักษาโรคอื่นๆ 

โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง มีแนวทางการจัดการความปลอดภัย การป้องกันการแพร่เชื้อมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อรับดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หากมีอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นจะส่งไปรักษาในโรงพยาบาลหลัก

ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่
 • ต้องอยู่ภายในหอพักผู้ป่วยห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาด
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
 • ห้ามบ้วนเสมหะหรือน้ำลายในถังขยะ
 • เสื้อผ้าใส่ลงถังผ้าเปื้อน และปิดฝาให้เรียบร้อย
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
 • ไม่เดินพลุกพล่าน
 • ไม่จับกลุ่มสนทนา
 • ไม่เข้าไปในเขตปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • รวมทั้งไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมทุกกรณี แต่สามารถนำของเยี่ยมฝากไว้ได้ตามเวลาและสถานที่ทางโรงพยาบาลกำหนด
 • ห้ามถ่ายภาพหรือโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายขณะรักษาตัว
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • ห้ามเสพติดของมึนเมา
 • ห้ามการพนัน

การเตรียมพร้อม

สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารักษา ณ โรงพยาบาลสนาม ขอให้เตรียมพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ เสื้อผ้า จำนวน 4-5 ชุด หรือพอดีกับจำนวนที่เข้าพัก 14 วัน ของใช้ในกิจวัตรประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู โฟมล้างหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง ยารักษาโรคประจำตัว รวมทั้งข้อมูล ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม(ถ้ามี) โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ ใช้สำหรับดาวน์โหลดแอปลิเคชั่นไลน์ ในการติดต่อหอผู้ป่วยในการสื่อสารขณะรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนาม และหากจำเป็นต้องใช้น้ำร้อนสามารถนำกระติกน้ำร้อนมาเองได้ เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีบริการในส่วนนี้
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com