Home : ข่าว COVID-19

พบไวรัสก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 ที่ ตากใบ

22 พ.ค.2564 นักวิจัยเเละนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมตัวเป็นกลุ่ม COVID-19 Network Investigations (CONI) ออกรายงานสำหรับประชาคมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระบาดในประเทศของเชื้อสายตระกูล B.1.351 โดยมีรายละเอียด ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการระบาดในประเทศของเชื้อไวรัส COVID-19 สายตระกูล B.1.351 หรือที่มักเรียกกันในสื่อว่าเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้
Date: 23/05/2564 View: 360
พบไวรัสก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 ที่ ตากใบ  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

ไวรัสก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 ที่ "ตากใบ"

“B.1.351” มีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่คาดว่ามีผลกระทบต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ต่อไวรัส และลดประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีน แต่มิได้แปลว่าวัคซีนจะใช้ไม่ได้ เพียงแต่ต้องเพิ่มอัตราส่วนประชากรผู้ได้รับวัคซีนให้สูงขึ้นเพื่อเกิดการป้องกันระดับประชากร (ภาพ1)
 
เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19  B.1.351 หรือ 20H/501Y.V2 หรือที่เรียกกันติดปากว่าเชื้อโควิดกลายพันธุ์แห่งแอฟริกาใต้ (ภาพ 1) พบครั้งแรกในอ่าวเนลสันแมนเดลา เขตปริมณฑลของจังหวัดอีสเทิร์นเคปของแอฟริกาใต้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศแอฟริกาใต้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากการวิเคราะห์ รหัสพันธุกรรมชี้ให้เห็นว่าไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณอ่าว Nelson Mandela แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม 2563
 
การระบาดในประเทศไทยของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 (20H/501Y.V2)  ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 

ทางกลุ่มพันธมิตร COVID-19 Network Investigations (https://coni.team/) ได้รับการประสานจากทางกระทรวงสาธารณสุขให้ร่วมสืบสวนคลัสเตอร์ ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับข้อมูลว่าทางกรมควบคุมโรคได้เข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย สงสัยว่าอาจเป็นคลัสเตอร์ติดเชื้อต่อเนื่องในประเทศไทยจากผู้ลักลอบเข้าเมือง

ได้มีการส่งตัวอย่างมาที่ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดี 10 ตัวอย่าง ทีม CONI ได้สุ่มมา 3 ตัวอย่างเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมระดับจีโนมพบว่าเป็นเชื้อสายตระกูล B.1.351 ทั้ง 3 ตัวอย่าง  ข้อมูลล่าสุดเจ้าหน้ากรมควบคุมโรคได้ "ล็อกดาวน์" (lockdown) พื้นที่ดังกล่าวแล้วครับ 
พบไวรัสก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 ที่ ตากใบ  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
ข้อมูลรหัสพันธุกรรมประมาณ 30,000 bp ของไวรัสก่อโรคโควิด-19 กำลัง  ถูก submit เข้าไปอยู่ใน GISAID cloud server ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของจุลชีพนานาชาติ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดาว์โหลดข้อมูลรหัสพันธุกรรมมาวิจัยได้ หรือท่านที่สนใจ สามารถดาว์โหลดรหัสพันธุกรรม "fasta" ทั้ง 3 ต้วอย่างจาก http://bit.ly/1-351 แล้วลองลาก "fasta file" ดังกล่าวมาปล่อยในกล่อง  "Drag and drop fasta file" ตรงลิงค์นี้  https://pangolin.cog-uk.io/ แล้วคลิก "Start Analysis" เพื่อวิเคราะห์หาสายพันธุ์  (ภาพ2 ) 
 
ทางกลุ่ม ฯ ได้ส่งต่อข้อมูลทั้งหมดให้กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อสื่อสารกับประชาชนต่อไป ทั้งนี้ทางกลุ่มขอสื่อสารข้อมูลชุดนี้ให้ประชาคมวิทยาศาสตร์เพื่อร่วมกัน ติดตาม เผ้าระวัง และพัฒนาวิธีป้องกันรักษาโรค โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1. ตัวอย่างชุดนี้จัดเก็บโดยทางกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 ทางกลุ่ม ฯ ได้รับตัวอย่างเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 และคัดเลือกมาสามตัวอย่าง (รหัส BKKCOVID720, BKKCOVID721 และ BKKCOVID722) เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมระดับจีโนม โดยตำแหน่งที่ถอดได้มีลำดับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมตรงกับสายตระกูล B.1.351 ตามระบบ PANGO แสดงในภาพ 2

2. การถอดรหัสใช้วิธี MinION ของ Oxford Nanopore Technologies (ภาพ 3) โดยมาจากวิธี amplicon sequencing ของ ARTIC Network ผ่านการวิเคราะห์โดย workflow ของ COG-UK และระบบ QC ของกลุ่ม ด้วยทรัพยากร Supercomputer จาก ThaiSC TARA 

3. Genomic coverage ของสามตัวอย่างอยู่ที่ 85.01%, 90.11% และ 84.93%  ตามลำดับ ปกติวิธีที่ใช้จะได้ coverage ประมาณ 95-98% แต่ตัวอย่างน่าจะมีการเสื่อมสลายระหว่างขนส่ง เพราะวิธีการอื่นที่ใช้วิเคราะห์ตัวอย่างนี้ก็มีปัญหาคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดีตำแหน่งที่ได้เพียงพอต่อการกำหนดสายตระกูล ทางทีมถอดรหัสจะใช้วิธีการ Illumina เพื่อเพิ่ม coverage ของตัวอย่างชุดนี้ต่อไป

4. ทางกลุ่มจะนำข้อมูล BKKCOVID721 ที่ได้เข้าสู่ระบบ GISAID และจะรวมเข้าไปใน Nextstrain build รอบถัดไป พร้อมทั้งติดตามต้นตอการระบาดด้วยวิธี Maximum-likelihood และ Bayesian analyses 

5. เชื้อสายตระกูล B.1.351 มีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่คาดว่ามีผลกระทบต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ต่อไวรัส และลดประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีน แต่มิได้แปลว่าวัคซีนจะใช้ไม่ได้ เพียงแต่ต้องเพิ่มอัตราส่วนประชากรผู้ได้รับวัคซีนให้สูงขึ้นเพื่อเกิดการป้องกันระดับประชากร
ทางกลุ่ม CONI ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่สังกัดสถาบันในไทยและต่างประเทศ ทางกลุ่มทำการถอดรหัสโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขสืบสวนโรคและติดตามการระบาดในระดับประชากร
 
ข้อมูลจัดเตรียมโดย  
นาย ขจร จุลศักดิ์  (AFRIMS)
ผศ.ดร. ธนรรถ ชูขจร (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 พญ.ดร. ธีรรัตน์ คชการ  (Molecular Infection Medicine Sweden)
 นางสาว น้ำฝน โคตะนันท์  (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 นางสาว วิภาพร ทับทิมทอง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 ดร. อลิซาเบธ แบตตี้  (มหาวิทยาลัยมหิดล/Oxford University)
 ดร. เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์  (มหาวิทยาลัยมหิดล)
ดร.อินทรีย์ เสนสอน  (ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์  (ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

 
ทั้งนี้ สำหรับกลุ่ม CONI ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่สังกัดสถาบันในไทยและต่างประเทศทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล Molecular Infection Medicine Sweden Oxford University และ AFRIMS โดยทางกลุ่มทำการถอดรหัสเพื่อช่วยหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขสืบสวนโรคและติดตามการระบาดในระดับประชากร

*ความเห็นประกอบข้อมูลดังกล่าวมิใช่ของต้นสังกัด

Center for Medical Genomics
22 พค 64
พบไวรัสก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 ที่ ตากใบ  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก...
ราคา 51,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com