Home : ข่าว COVID-19

เป้าหมายการฉีดวัคซีนระยะถัดไปในภูเก็ต คลุมประชากรและแรงงานธุรกิจเต็ม 100%

กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะฉีดให้ได้ครบ 100% คือประชากรชาวภูเก็ตและแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาภูเก็ต จำนวนกว่า 4 แสนคน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 4.9 แสนคน
Date: 26/05/2564 View: 253
เป้าหมายการฉีดวัคซีนระยะถัดไปในภูเก็ต คลุมประชากรและแรงงานธุรกิจเต็ม 100% ข่าว COVID-19 Healthserv.net
ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต โพสต์ข้อมูลเป้าหมายการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระยะต่อไป ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลักคือประชากรชาวภูเก็ตและแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาภูเก็ต ให้ครบ 100% จำนวนกว่า 4 แสนคน จากจำนวนทั้งหมด 4.9 แสนคน

การฉีดวัคซีนระยะถัดไปในภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีน 4 กลุ่มแรก
 
กลุ่มที่ 1: ประชากรภูเก็ต ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปจำนวน 310,537 คน
โดยเป้าหมายในการฉีด 310,537 คน (100%)

กลุ่มที่ 2:  แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาภูเก็ต จำนวน 94,100 คน
โดยเป้าหมายในการฉีด 94,100 คน (100%)

กลุ่มที่ 3: แรงงานในธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาภูเก็ต จำนวน 7,500 คน
โดยเป้าหมายในการฉีด 5,250 คน (70%)

กลุ่มที่ 4: แรงงานต่างชาติ ต่างด้าว จำนวน 81,000 คน
โดยเป้าหมายในการฉีด 56,700 ค (70%)

รวมประชากรทั้งหมด 493,137 คน
รวมเป้าหมายในการฉีดทั้งหมด 466,587 คน

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องระบบการฉีดวัคซีน Line : @phuketwin
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5938876, 062-2435116

สรุปเรื่องระบบการฉีดวัคซีน

 1. คนทะเบียนบ้านภูเก็ต = ลงทะเบียนประเภทบุคคล ลงได้ปกติ  แนะนำให้รีบลงชื่อได้ทันที 
 2. ผู้ที่ได้รับเข็ม 1 แล้ว สามารถมาฉีดเข็ม 2 ได้ตามปกติ 
 3. คนต่างจังหวัดที่ทำงานองค์กร บริษัทที่จดทะเบียนในภูเก็ต = ลงทะเบียนประเภทองค์กร ลงได้ปกติ 
 4. คนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต
  ไม่มีบริษัทหรือองค์กรรับรอง ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายหรืออื่นๆให้ขอหนังสือรับรองจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนใหม่ 
 5. ต่างชาติ และต่างด้าวที่ทำงานองค์กร บริษัทที่จดทะเบียนในภูเก็ต
  ลงทะเบียนประเภทองค์กร แล้วรอคิวฉีด ระบบจะมี SMS แจ้งเพื่อเลือกคิวรับวัคซีนต่อไป 
 6. ต่างชาติ และต่างด้าวที่ไม่ได้มีใบอนญาตทำงาน = ยังลงไม่ได้
  จะแจ้งว่าเปิดลงทะเบียนตอนไหนอีกที โปรดติดตาม 
 

เหตุผลที่ต้องขอความร่วมมือเพราะ 

"การที่เราจะเปิดเกาะให้ทันวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ข้อกำหนดของรัฐบาลคือประชากรจังหวัดภูเก็ตจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้องกว่า 60-70% เพื่อสร้างเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ภายในจังหวัด เพราะต่างชาติที่เข้ามาถึงแม้นว่าเขาจะต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้ามาภูเก็ตแล้วก็ตาม แต่เขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนเฉพาะในจังหวัดได้โดยไม่ต้องกักตัว ฉะนั้นข้อกำหนดที่ว่าประชากรภูเก็ตต้องได้รับวัคซีน 60-70%จึงเป็นข้อกำหนดสำคัญ และด้วยห้วงเวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันจะถึง 1 กรกฎาคม 2564 ทางแพทย์และพยาบาลจึงจะต้องเร่งฉีดให้กับประชากรภูเก็ต และผู้ที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ตจริง ให้ทันตามกำหนดก่อน แล้วหลังจากนั้นเมื่อครบตามกำหนดแล้วก็จะทยอยฉีดให้กับทุกคนที่อยู่อาศัยในภูเก็ตต่อไป เพราะถ้าไม่ได้ตามข้อกำหนดตั้งไว้ ความหวังของพวกเราทุกคนก็จะโดนเลื่อนออกไป จึงอยากขอความเข้าใจ และร่วมมือ จากทุกๆคนด้วยครับ" - ศูนย์ข้อมูลโควิดภูเก็ต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องระบบการฉีดวัคซีน Line : @phuketwin
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5938876, 062-2435116
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com