Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

มทร.พระนคร เปิดอบรมเทคนิคการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟรี!!

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ)
Date: 26/05/2564 View: 353
มทร.พระนคร เปิดอบรมเทคนิคการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟรี!!  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
มทร.พระนคร เปิดรับวิสาหกิจชุมชน อบรมเทคนิคการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ ฟรี!!
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการบริการวิชาการอบรมเทคนิคการปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) โดยภายในงานจะมีการบรรยายเรื่อง รูปแบบการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ ความสำคัญชองมาตรฐานการปลูกและการเก็บรวบรวมที่ดีของการปลูก (GACP) รูปแบบการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเคมี อินทรีย์และแบบผสมผสาน รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเพาะเมล็ดกัญชาด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน การคัดแยกเพศต้นกัญชาและการฝึกปฏิบัติการตัดแต่งต้นกัญชาเพื่อเพิ่มผลผลิต

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว และไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ เปิดรับจำนวนจำกัด 30 ท่าน โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ E-mail : suwapha.n@rmutp.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2564 และนำเอกสารจริงมาแสดง ณ วันเข้ารับการอบรม (ขอสงวนสิทธิ์ผู้มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณสุวภา โทร. 0 2836 3000 ต่อ 4194 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ sci.rmutp.ac.th

มทร.พระนคร
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเอกอุดร
แพคเกจตรวจหัวใจ
ราคา 3,370
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com