Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

กัญชา โอกาสใหม่ ที่ต้องควบคุมอย่างเหมาะสม - สภาพัฒน์

ควรต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างการใช้กัญชาทางการแพทย์และในเชิงพาณิชย์ รวมถึงโอกาสการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อย และการปกป้องเยาวชนจากการเข้าถึงและใช้อย่างผิดประเภท
Date: 26/05/2564 View: 297
กัญชา โอกาสใหม่ ที่ต้องควบคุมอย่างเหมาะสม - สภาพัฒน์ กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้นำเสนอข้อมูลรายไตรมาส 1/2564 ในหัวข้อ กัญชา โอกาสใหม่ ที่ต้องควบคุมอย่างเหมาะสม โดยระบุว่า จากการปลดล็อก การใช้กัญชาในทางการแพทย์ตั้งแต่มกราคม ที่ผ่านมา เป็นการสร้างโอกาสใหม่ในหลายด้าน ทั้งในการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค โอกาสทางเศรษฐกิจ คาดว่าตลาดกัญชาเฉพาะกัญชาเพื่อการแพทย์ของไทยคาดว่าจะมีมูลค่าราว 3,600-7,200 ล้านบาท

ปัจจุบัน มีผู้ที่ได้รับอนุญาตนำเข้า ปลูก จำหน่าย ปรุง และแปรรูปในไทย รวมกัน 1,507 ราย  แบ่งเป็น  การนำเข้า 11 ราย, การผลิต (ปลูก) 82 ราย, การจำหน่าย 1,372 ราย, การผลิต (ปรุง) 5 ราย, การผลิต (แปรรูป/สกัด) 37 ราย  (*ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564)

ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ

ยังมีประเต็นที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์และควบคุมผลเสีย หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิ 
 • การอนุญาตปลูกเพื่อการแพทย์ ควรพิจารณาในด้านราคาต้นทุน เนื่องจากผู้ผลิตยังมีไม่มาก แต่ความต้องการมีสูงมาก ทำให้ราคากัญชาสูงขึ้น กระทบต่อต้นทุนการผลิต อาจจะทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะยาในกลุ่มแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ส่งผลต่อราคาขายที่จะสูงขึ้นในที่สุด
 • การอนุญาตให้ผลิตกัญชา ควรมีเงื่อนไขที่ต้องควบคุมการผลิตที่ได้มาดรฐาน เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมได้ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ขณะนี้เป็นข้อจำกัดที่ทำให้จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ยาก เนื่องการความต้องการกัญชาในการแพทย์ต้องมีคุณภาพสูง การขาดความรู้ ความเข้าใจ อาจทำให้ผลผลิตอาจปนเปื้อน จนไม่สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้
 • การใช้ประโยชน์จากกัญชาในด้านที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ยังไม่มีการควบคุม
 • การปลดล็อคทำให้โอกาสในการเข้าถึงของประชาชนมีมาก และมีความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ มากขึ้น
บทเรียนปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากสหรัฐอเมริกา
ปัญหาที่พบ รัฐที่มีการอนุญาตให้กัญชาถูกกฏหมาย เด็กมีการบริโภคกัญชาเพิ่มมากขึ้น และปัญหาการก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่อื่น อาทิ รัฐโคโลราโด อัตราการก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นถึง 11 เท่า
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
 • ควรต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างการใช้กัญชาทางการแพทย์ และ สามารถนำไปขายในเชิงพาณิชย์ใด้ในส่วนที่ปลคล็อค (เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และใบ)  มีการควบคุม กำหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์และราคา เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการผลิตสินค้าทางการแพทย์ เพื่อไม่ให้ราคาสูงมากเกินไป
 • การกำหนดระดับสาร CBD และ THC ที่เหมาะสมในสินค้าแต่ละประเภท และระบุให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ
 • มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด เช่น ในกรณีของรัฐโคโลราโดที่เกิดการบริโภคสูงเกินไป หรือในกรณีของรัฐวอชิงตันมีการขอใบอนุญาตในปริมาณมากจนไม่สามารถบริหารจัดการได้
 • ควบคุมรูปแบบและปริมาณสารสกัด หรือส่วนประกอบของกัญชาที่อยู่ในผลิตภัณฑ์
 • การกำหนดอายุ ผู้ซื้อและผู้ใช้ จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชน สามารถนำไปใช้ได้เอง ซึ่งจะมีความเสี่ยงกับการใช้งานผิดประเภท ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
 • ป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึง โดยการควบคุมช่องทางการเข้าถึง และควรลงทุนในเรื่องของการส่งเสริมการป้องกัน สร้างการรับรู้ และการให้ความรู้ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สำหรับทั้งเยาวชนและผู้ปกครอง
 • สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ กับประชาชน การใช้งานมากเกินไปหรือใช้ผิดประเภทจะส่งผลเสีย
 • ควบคุมการค้าในเชิงพาณิชย์ โดยใช้การเก็บภาษี กฏระเบียบ และการตรวจสอบของรัฐที่เข้มงวด รวมถึงการควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
โปรแกรมตรวจสุขภาพ...
เริ่มต้น 1,700
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com