Home : ข่าว COVID-19

ประสิทธิภาพการจัดการฉีดวัคซีน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ ม.เกษตรฯ บางเขน

ระบบที่นำมาใช้ในการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันพัฒนากับ AIS ใช้แท็บเล็ตและคาร์ดรีดเดอร์ ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล
Date: 27/05/2564 View: 356
ประสิทธิภาพการจัดการฉีดวัคซีน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ ม.เกษตรฯ บางเขน ข่าว COVID-19 Healthserv.net
ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมแพทย์ พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนาม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร นำร่องฉีดวัคซีนโควิด19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 23-24 และ 26 พฤษภาคม 64 เป็นรอบแรก
 
โดยระบบที่นำมาใช้ในการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันพัฒนากับบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ใช้แท็บเล็ตและคาร์ดรีดเดอร์ ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล

ขั้นตอนดังนี้

ผู้เข้ารับการฉีดจะอยู่ประจำที่ ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างๆ
1. ให้ผู้รับวัคซีนนั่งประจำที่ และลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลและแพทย์เป็นผู้เดินให้บริการแก่ผู้ที่มารับวัคซีน
3. เฝ้าระวังอาการหลังฉีด (30 นาที) จนเสร็จ

การรายงานข้อมูลหลังฉีด

หลังฉีดเสร็จ วันต่อวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะนำรายงานข้อมูลของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนของทั้งวันมาสรุปข้อมูลเพื่ออัปเดต ประกอบด้วย
 • รายงานการฉีดวัคซีนทั้งหมด
 • ชื่อผู้รับวัคซีน
 • บัตรประชาชน
 • ชนิดของวัคซีน
 • ผลแทรกซ้อน
 • กระบวนการติดตามผู้รับวัคซีนจนจบการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 
หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะนำส่งให้กระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดความคล่องตัวในการรับส่งข้อมูลจำนวนมากในวันต่อวัน

NBT Thailand
 
ประสิทธิภาพการจัดการฉีดวัคซีน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ ม.เกษตรฯ บางเขน ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 
ประสิทธิภาพการจัดการฉีดวัคซีน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ ม.เกษตรฯ บางเขน ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 
ประสิทธิภาพการจัดการฉีดวัคซีน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ ม.เกษตรฯ บางเขน ข่าว COVID-19 Healthserv.net
ประสิทธิภาพการจัดการฉีดวัคซีน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ ม.เกษตรฯ บางเขน ข่าว COVID-19 Healthserv.net
ประสิทธิภาพการจัดการฉีดวัคซีน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ ม.เกษตรฯ บางเขน ข่าว COVID-19 Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
รพ.เกษมราษฎร์ บางแค รับตรวจ covid-19 ...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com