Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

ยโสธร รพ.สต.สามแยก ยื่นคำขออนุญาตผลิต (ปลูก)

ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิกอำเภอเลิงนกทา สถานที่ปลูก ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
Date: 28/05/2564 View: 253
ยโสธร รพ.สต.สามแยก ยื่นคำขออนุญาตผลิต (ปลูก)  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
24 พ.ค. 2564 พ.อ.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จว.ย.ส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 
ผลการประชุม ได้พิจารณาในกรณีที่ปลูกในต่างจังหวัด ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
        โดยความเห็นจากคณะกรรมการ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมอบหมายให้พิจารณา และได้ มีการยื่นคำขออนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา จำนวน 1 ราย คือ รพ.สต.สามแยกร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิกอำเภอเลิงนกทา สถานที่ปลูก เลขที่ 161 ม.5 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

แหล่งที่มา : สวท.ยโสธร
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com