Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

ระนอง ประชุมคกก.จังหวัดพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp)

คณะกรรมการจังหวัดระนอง ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดระนอง เกษตรจังหวัดระนอง สำนักงาน ปปส.ภาค 8 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
Date: 28/05/2564 View: 229
ระนอง ประชุมคกก.จังหวัดพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp)  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
ผู้ว่าฯ ระนอง ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp)
   
27 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมมรกต ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดระนอง เกษตรจังหวัดระนอง สำนักงาน ปปส.ภาค 8 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม

ตามที่ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ.2563 ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ได้กำหนดกระบวนการขออนุญาตผลิตกัญชง สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ยื่นคำขออนุญาตผลิตกัญชง จะต้องผ่านการพิจารณาคำขออนุญาตจากคณะกรรมการจังหวัดและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้อนุญาตตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม กัญชงก็มีทั้งคุณและโทษ มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลไทยจะดำเนินการจึงต้องมีความรัดกุมรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายแก่ประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความยืดหยุ่น ที่จะทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างแท้จริง จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมและประชาชนทั้งในมิติทางด้านการแพทย์ มิติกฎหมาย ตั้งแต่การขออนุญาตการปลูก การสกัดและการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
รพ.จุฬารัตน์ระยอง ตรวจ COVID-19 Rapid Test ...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com