Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

นครพนม ตามติดความก้าวหน้า มหานครแห่งกัญชาชุมชน

ติดตามนโยบายสรุปผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โครงการปลูกกัญชาครัวเรือน (6 ต้น)
Date: 28/05/2564 View: 203
นครพนม ตามติดความก้าวหน้า มหานครแห่งกัญชาชุมชน  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.09 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมคณะฯ ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามนโยบาย พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมีนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 
       สำหรับผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดนครพนม ในระดับสถานพยาบาล มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้บริการ 12 โรงพยาบาล มีตำรับแผนไทยที่ใช้ จำนวน 17 ตำรับ ประกอบด้วย
1) ศุขไสยาศน์
2) ทำลายพระสุเมรุ
3) แก้ลมแก้เส้น
4) ไฟอาวุธ
5) อภัยสาลี
6) อัมฤตย์โอสถ
7) แก้ลมขึ้นเบื้องสูง ไพสาลี
8) อัคคินีวคณะ
9) ยาริดสีดวงและโรคผิดหนัง และ
10) น้ำมันกัญชาหมอเดชา
 
       ความก้าวหน้าในเรื่องสถานที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (รพ.สต. ร่วมกับกลุ่มปลูกวิหสากิจชุมชนฯ) ปัจจุบันมีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

อำเภอโพนสวรรค์
1.รพ.สต.โพนจาน (อยู่ระหว่างการส่งเอกสารขออนุญาต)
2.รพ.สต.ขามเตี้ยใหญ่ รอหนังสือตอบรับในการอนุญาตให้วิสาหกิจชุมชนใช้ที่ดินราชพัสดุ
3.รพ.สต.บ้านต้าย ผ่านการพิจารณาอนุมัติ รอรับเมล็ดพันธุ์
4.รพ.สต.นาหัวบ่อ อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ

อำเภอท่าอุเทน
5.รพ.สต.พะทาย (อยู่ระหว่างขออนุญาต)
6.รพ.สต.เวินพระบาท อยู่ระหว่างรอผลหารือจาก สปก.จ.นพ. เรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดิน ในการปลูกกัญชา และรอจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต

อำเภอศรีสงคราม
7.รพ.สต.บ้านเหล่า ได้รับการอนุมัติ และดำเนินการปลูกแล้ว

ทั้งนี้ มีการตอบรับเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม 40 แห่ง

ในส่วนของโครงการปลูกกัญชาครัวเรือน (6 ต้น) มี โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ./ รพ.สต.) เข้าร่วมโครงการฯ 44 แห่ง วิสาหกิจชุมชน 69 แห่ง และครัวเรือน 967 ครัวเรือน โดยจังหวัดนครพนมได้มีการเปิดตลาดกัญชาทางการแพทย์ แห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ หนองแคนช้าง ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564...
ราคา 2,300
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com