Home : ข่าว COVID-19

ตั้ง รพ.สนามรองรับคนพิการติดโควิด ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปทุมธานี

เปิดบริการวันที่ 1 มิถุนายน 64 รวม 224 เตียง รับผ่านสายด่วน 1668 ติดต่อเข้ารับการรักษาผ่านสายด่วน 1668 มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดบุคลากรที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับส่งผู้พิการที่ติดโควิดมาดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
Date: 30/05/2564 View: 257
ตั้ง รพ.สนามรองรับคนพิการติดโควิด ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปทุมธานี   ข่าว COVID-19  Healthserv.net
กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกระทรวงอุดมศึกษาฯ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการติดโควิด 19 แห่งแรก รับผู้พิการที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการและช่วยเหลือตัวเองได้ รองรับได้ 224 เตียง เปิดดำเนินการวันที่ 1 มิถุนายนนี้
 
        26 พฤษภาคม 2564 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดตั้ง รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

เปิดบริการวันที่ 1 มิถุนายน 64 รวม 224 เตียง

       ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิดแต่ละกลุ่มมีความต้องการการดูแลรักษาแตกต่างกัน โดยเฉพาะคนพิการที่ต้องการการดูแลมากกว่าคนทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับ อว.และพม.จัดตั้ง โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการเป็นแห่งแรก รับผู้พิการติดโควิดที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการและช่วยเหลือตัวเองได้ เปิดบริการวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ใช้พื้นที่ชั้น 5-10 ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร รวม 224 เตียง นำ 11 นวัตกรรมของ สวทช.มาดูแล เช่น รถเข็นบังคับส่งของระยะไกล เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี เครื่องช่วยสื่อสารคนหูหนวก เป็นต้น

ติดต่อเข้ารับการรักษาผ่านสายด่วน 1668 มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดบุคลากรที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับส่งผู้พิการที่ติดโควิดมาดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เนื่องจากปกติจะให้ผู้ติดเชื้อขึ้นรถเอง ไม่มีการแตะตัว แต่ผู้พิการ เช่น พิการทางสายตาต้องช่วยจูงขึ้นรถ ทำให้มีการสัมผัสใกล้ชิด นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ ศบค.ให้จัดลำดับการให้วัคซีนโควิด 19 ในคนพิการทุกกลุ่ม โดยวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนให้คนพิการทางสายตาที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 
        นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเข้ามาช่วยวางระบบในการดูแลผู้พิการที่ติดเชื้อโควิด โดยโรงพยาบาลสนามมีห้องพักแบบ 4 เตียง ทำให้ผู้พิการและครอบครัวที่ติดเชื้อเข้าพักด้วยกันและดูแลกันได้ หากผู้พิการมาคนเดียวจะให้พักร่วมกับรายอื่นเพื่อช่วยเหลือดูแลกัน เช่น พิการทางสายตาอาจพักกับผู้พิการด้านอื่นที่ไม่มีปัญหาสายตา เป็นต้น และจัดอุปกรณ์สนับสนุนการสื่อสารผู้พิการแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้พิการทางการได้ยินมีจัดระบบสื่อสารแบบเห็นภาพเพื่อให้สื่อสารภาษามือได้ เป็นต้น โดยโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นต้นแบบพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

กระทรวงสาธารณสุข
26 พฤษภาคม 2564
ตั้ง รพ.สนามรองรับคนพิการติดโควิด ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปทุมธานี   ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
ตั้ง รพ.สนามรองรับคนพิการติดโควิด ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปทุมธานี   ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
ตั้ง รพ.สนามรองรับคนพิการติดโควิด ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปทุมธานี   ข่าว COVID-19  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com