Home : ความรู้สุขภาพ

วันหมดอายุยา มีความหมายอย่างไร

อยู่มาวันหนึ่งคุณเกิดอาการปวดศีรษะมาก ศีรษะแทบจะแตก เดินไปเดินมาหา Aspirin ในตู้ยาที่บ้าน กลับพบว่าที่ขวดยาระบุว่า เป็นยาที่หมดอายุไปแล้ว 2 ปี คุณจะกล้ารับประทานยาดังกล่าวหรือไม่, ถ้าคุณตัดสินใจทานยา จะเป็นโทษต่อร่างกายถึงชีวิตหรือไม่ หรือคุณไม่กล้าทานยา ปล่อยให้ปวดศีรษะมากต่อไป… เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากจะตัดสินใจมีบทความตีพิมพ์ลงใน Pnychapharmacdogy Today ซึ่งอาจช่วยคุณได้
Date: 11/06/2563 | Update: 11/06/2563 View: 1,030

ความหมายของการระบุวันหมดอายุของยา มีนัยบางประการ แต่อาจไม่ตรงกับที่คุณเข้าใจ ในอเมริกา มีกฎหมาย บัญญัติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 ว่า บริษัทผลิตยาต้องพิมพ์ วันที่ยาหมดอายุ ลงในผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิด ซึ่งเป็นช่วงเวลา (ก่อนวันหมดอายุ บริษัทยาจะให้หลักประกันว่า ยามีคุณภาพครบถ้วน และมีความปลอดภัยทุกประการจากตัวยานั้น ๆ ) ความรู้เรื่อง ยาหมดอายุ ที่เราทราบกันเกือบทั้งหมดได้มาจากการศึกษาวิจัยขององค์การอาหาร และยาของอเมริกา โดยทำการศึกษาตามคำร้องขอของหน่วยงานทหาร ซึ่งมีคลังยาจำนวนมหาศาลทั้งปริมาณและมูลค่า ทหารต้องขจัดยาหมดอายุจำนวนมาก ทุก ๆ 2-3 ปี ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องนี้ ทำให้ทราบว่า 90% ของตัวอย่างยา 100 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นยาตามแพทย์สั่ง หรือยาที่หาซื้อได้ทั่วไป สามารถใช้ได้อย่างดีสมบูรณ์ แม้ว่ายานั้นจะหมดอายุไปแล้ว ถึง 15% ดังนั้นหาก ยาตัวไหน มีอายุเกินกว่าวันที่ยาหมดอายุก็ไม่ได้หมายความว่ายานั้นจะต้องด้อยประสิทธิภาพ หรือไม่ปลอดภัยต่อการใช้ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยังกล่าวต่อว่า “ยาหมดอายุสามารถใช้ได้” แม้ว่าจะหมดอายุไปแล้วเป็นปี ๆ ยกเว้น ยา Tetracycline (แต่ยังมีข้อโต้แย้งในกลุ่มนักวิจัย) เป็นความจริงที่ว่าประสิทธิภาพของยาจะลดลงเรื่อย ๆ ตามเวลาที่ผ่านไป แต่ฤทธิ์ของยายังเกือบครบอยู่แม้ว่ายาจะหมดอายุเป็นเวลากว่า 10 ปี ยกเว้น ยาฉีดอินซูลิน , Nitroglycerine (ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ) ยาปฏิชีวนะชนิดน้ำ ยาส่วนมากยังใช้ได้และคงสภาพเหมือนเดิม ดังเช่น ยาที่ทดสอบโดยองค์การอาหารและยาของอเมริกาดังกล่าวข้างต้น และถ้าเก็บรักษาไว้ที่เย็น เช่น ตู้เย็นจะช่วยให้ยาคงฤทธิ์ได้เป็นเวลาหลาย ๆ ปี การระบุวันหมดอายุยาเป็นเทคนิคทางการตลาดของบริษัทยาหรือไม่ ทำให้ต้องทิ้งยาหมดอายุหรือซื้อยาใหม่ บริษัทยาก็ได้เงินมากขึ้น คุณจะมองเช่นนั้นก็ได้ หรือคุณจะมองอีกแง่หนึ่ง คือ วันหมดอายุยาเป็นวิธีการที่จะบอกคุณว่าจะได้รับประสิทธิภาพจากยาเต็มที่ 100% ในช่วงเวลาที่ระบุไว้ อย่างอนุรักษ์นิยม ถ้าบริษัทยาต้องการศึกษา เพื่อทดสอบหาระยะเวลาที่ยาหมดอายุจริง ๆ (นานขึ้น) อาจทำให้เขาลดความสามารถที่จะปรับปรุงสูตรยาใหม่ให้ดีขึ้นได้ คราวหน้าหากคุณพบสถานการณ์ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในกรณียาหมดอายุ คุณอาจได้ประโยชน์จากบทความนี้ ถ้ายาหมดอายุปลายปีแล้ว และคุณจำเป็นต้องใช้ยานั้น โดยหวังประสิทธิภาพ100% คุณก็คงต้องซื้อยาขวดใหม่ แต่ถ้าคุณยังมีคำถามเรื่องความปลอดภัยของยาหรือประสิทธิภาพของยา ให้ปรึกษาเภสัชกร คุณคงได้รับคำปรึกษาที่ให้ความมั่นใจมากขึ้น ศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ Harward น.พ.กิตติ ตระกูลรัตนาวงศ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ผู้แปล

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com