Home : ข่าว COVID-19

สุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมฉีดวัคซีน 7 มิย ตั้งเป้าฉีด 270,000 รายใน 1 สัปดาห์

จุดบริการฉีด 3 จุดที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า และศูนย์การค้าสหไทย
Date: 30/05/2564 View: 973
สุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมฉีดวัคซีน 7 มิย ตั้งเป้าฉีด 270,000 รายใน 1 สัปดาห์ ข่าว COVID-19 Healthserv.net
เช็คความพร้อม การเตรียมการฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 2 คือ กลุ่มผู้ที่มีอายุ​ 60 ปีขึ้นไปและ​ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ในวันที่ 7 มิถุนายน 64 นี้  ได้ข้อมูลดังนี้

สถานพยาบาล 6 แห่งหลัก ที่ดูแลการฉีดวัคซีน ในอ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
 1. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพ-สุราษฎร์
 3. โรงพยาบาลทักษิณ
 4. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 5. โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
 6. ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
   
สถานที่ฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายน 3 แห่ง ได้แก่
 1. สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ฝั่งโรบินสัน 
 2. อาคารศูนย์ประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 3. ห้างสรรพสินค้า สหไทย

กลุ่มเป้าหมาย
การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มผู้สูง อายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง มีผู้ลงทะเบียนกว่า 270,000 ราย และวันที่ 7 มิ.ย.นี้จะฉีดให้กลุ่มนี้ก่อนพยายามให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์มีจุดบริการฉีด 3 จุด โดยมีเป้าหมาย สุราษฎร์ธานี ต้องชนะ สุราษฎร์ธานีต้องปลอดภัยและประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์. (สาสุขสุราษฎร์ News)


การลงทะเบียน 
สาธารณสุขของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดระบบรับจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านทาง
Line Official Account: @suratvaccine เท่านั้น

 1. เมื่อทีมงานสาธารณสุขของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งข้อความถึงท่านผ่านทาง Line Official account และ ส่ง SMS แจ้งเตือนตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
 2. การจัดสรรวัคซีน จะทำตามลำดับการลงทะเบียน เพื่อให้ท่านได้เลือก สถานที่ วัน และเวลาที่ท่านสะดวกในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลต่อไป
 3. หากท่านทำการลงทะเบียนแล้วกรุณาตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ เลขที่ผู้ป่วย (HN) ให้ถูกต้อง
สำหรับรอบประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะเปิดระบบวันที่ 31 พฤษภาคม​ 2564 เวลา​ 9.00น.​​ แต่ระหว่างนี้ท่านสามารถขอ HN​ online ไว้ก่อนได้ครับ
 
เงื่อนไขที่ต้องทราบ
 • วัน​ เวลา​ และสถานที่ฉีดจึงอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ท่านจองจากหมอพร้อม เนื่องจากต้องรอการยืนยันวัน  เวลา​ และจำนวนการส่งวัคซีนที่แน่นอนจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง
ข้อมูลจาก เพจโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มณฑลทหารบกที่๔๕
สุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมฉีดวัคซีน 7 มิย ตั้งเป้าฉีด 270,000 รายใน 1 สัปดาห์ ข่าว COVID-19 Healthserv.net
จุดฉีดวัคซีนในอำเภอต่างๆ

อำเภอ สถานที่ฉีด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี
2.สหไทยสรรพสินค้า
3. ศาลากลางจังหวัด
อำเภอเกาะสมุย 1.มหาวิทยาลัยราชภัฎสมุย
2. เซ็นทรัลสมุย
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
4. โรงพยาบาลเกาะสมุย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จุดฉีดรถเคลื่อนที่ 14 จุด
อำเภอคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
อำเภอเคียนชา โรงพยาบาลเคียนชา
อำเภอชัยบุรี ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอ ชัยบุรี
อำเภอบ้านนาเดิม โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
อำเภอไชยา โรงพยาบาลไชยา
อำเภอดอนสัก โรงพยาบาลดอนสัก
อำเภอบ้านตาขุน โรงพยาบาลบ้านตาขุน
อำเภอท่าฉาง ศาลาอเนกประสงค์วัดมูลเหล็ก อำเภอท่าฉาง
อำเภอพุนพิน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด อำภอพุนพิน
ท่าโรงช้าง (อำเภอพุนพิน) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
อำเภอท่าชนะ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าชนะ
อำเภอบ้านนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาสาร
อำเภอพนม  โรงพยาบาลพนม
อำเภอพระแสง ลานอเนกประสงค์ ทต.ย่านดินแดง อำเภอพระแสง
อำเภอเวียงสระ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
อำเภอวิภาวดี โรงพยาบาลวิภาวดี
อำเภอพะงัน โรงพยาบาลเกาะพะงัน
เกาะเต่า (อำเภอเกาะพะงัน) โรงพยาบาลเกาะเต่า
สุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมฉีดวัคซีน 7 มิย ตั้งเป้าฉีด 270,000 รายใน 1 สัปดาห์ ข่าว COVID-19 Healthserv.net

การเตรียมการสถานที่ฉีดวัคซีน

เพจโรงพยาบาลทักษิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลเพิ่มเติมการเตรียมพร้อมด้านสถานที่สำหรับรองรับการบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 7 มิถุนายน 64 ดังนี้
 
ขอบพระคุณ ห้างสหไทยสุราษฎร์ธานีค่ะ

ผู้อำนวยการคุณหมอบรรจบเล่าว่า เมื่อโทรไปชวนเชิงขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อฉีดวัคซีนนั้น ทางห้างสหไทยตอบรับทันที และแจ้งว่ามีความยินดีมากที่จะได้มีส่วนร่วม
 
ขอขอบพระคุณคุณเฉลิมชัย ปัญจคุณาธร และคุณสศิษฏ์ ปัญจคุณาธร กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการห้างสหไทยอีกครั้งค่ะ 
 
หลังจากมีความชัดเจนมากขึ้นว่าโรงพยาบาลทักษิณและโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีจะจับมือกับอีกหลายหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมจุดฉีดวัคซีนจุดที่ 3 ทีมเราก็เริ่มสำรวจสถานที่บริเวณชั้น 3 ของห้างสหไทยกันทันทีค่ะ
แอดตามดูรูปภายหลังถึงได้เห็นว่าผู้บริหารของเราคือคุณหมออุทุมพรลงพื้นที่ด้วยตนเอง  คุณอรพินท์-รองผู้อำนวยการ คุณสุกัลยา-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณอรวรรณ-ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล ก็ลงไปดูสถานที่จริงโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่เมื่อ 5 วันที่ผ่านมา 
 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่แอดเห็นจากภาพ ทั้งเภสัชกร ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และแผนกช่างที่นำทีมโดยวิศวกรของเราก็เริ่มวางแผนกำหนดจุด ตระเตรียมทางพื้นที่เพื่อให้การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุเกิน 60 ปีและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 
มองภาพที่คนของโรงพยาบาลพูดคุยปรึกษากับผู้รับผิดชอบจากทางห้างสหไทยแล้ว รู้สึกเช่นเดียวกับแอดไหมคะ 
 
ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีหลายมือหลายน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาเพื่อช่วยกันบรรเทาภาวะวิกฤติ
 
สุราษฎร์ธานีของเรากำลังจะมีความร่วมมือร่วมใจครั้งยิ่งใหญ่

แอดตื้นตันใจค่ะ
เพจโรงพยาบาลทักษิณ
30 พค 64
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com