Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาเข้มข้น (Concentrated Cannabis Producta) และพฤติกรรมสุขภาพ

Date: 30/05/2564 View: 160
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาเข้มข้น (Concentrated Cannabis Producta) และพฤติกรรมสุขภาพ*

LCinnamon Bidwel*, Rende Martin-Willett, Holis C. Kardly *
*Insdiruta of Cognitive Science. Unversity of Colorado Boulder, Boulder USA
Department of Psychology and Neuroscience, University of Colorado Boulder, Bouicier. USA
Department of Psychology, Colorado State University, Fort Collins, USA
Drug and Alcohol Revriew. 2021 Mar 30 doi: 10.1111/dar.13281.
 
กัญชา (Cannabis sativa L.) เป็นพืชที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และมีผู้สนใจศึกษาเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านการแพทย์ เศรษฐกิจ และ สังคม มีทั้งข้อดี ก่อเกิดประโยชน์มากมาย และข้อเสียที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านการแพทย์ พิษวิทยาและสังคม ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาเข้มข้น (concentrated cannabis products) มีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก มีสารสำคัญ คือ สารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-tetrahydrocannabinol, THC มีความเข้มข้นสูงมาก สารนี้มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และอาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะโรคทางระบบประสาท และพฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ การศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดกัญชาเข้มข้นที่มีความแรงสูงมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นบทความนี้จึงมีการรวบรวมข้อมูลความรู้ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดกัญชาเข้มข้นในด้านต่างๆ เท่าที่มีอยู่ ทั้งทางด้านการผลิต การสกัด วิธีการให้ยา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งเสนอแนะถึงการศึกษาที่ควรตำเนินการในอนาคตของสารสกัดกัญาเข้มข้นนี้ ทั้งผลเฉียบพลันและผลเรื้อรังในผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น ข้อมูลความรู้เหล่านี้สามารถนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาถึงการนำมาใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยในอนาคลของสารสกัดภัญชาเข้มข้นต่อไป
 
*Bidwell LC, Martin-Willett R, Karoly HC. Advancing the science on cannabis concentrates and behavioral health. Drug and Alcohol Review. 2021 Mar 30. doi: 10.1111/dar.13281.

ธงชัย สุขเศวต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชนี จันทร์เกษ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผกากรอง ขวัญข้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
มกราคม-เมษายน 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]