Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

อนาคตของสารแคนนาบินอยด์ส (Cannabinoids) จากกัญชา (Cannabis sativa L.) ที่จะนำมาใช้รักษาโรคทางจิตเวช (Psychiatric Disorders)*

Date: 30/05/2564 View: 191
อนาคตของสารแคนนาบินอยด์ส (Cannabinoids) จากกัญชา (Cannabis sativa L.) ที่จะนำมาใช้รักษาโรคทางจิตเวช (Psychiatric Disorders)*
 
Michal Graczyk*, Malgorzata Lukowicz, 
Tomasz Dzierzanowski
*Department of Palliative Care, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun, Torunn, Poland
Department of Rehabilitation, Center of Postgraduate Medical Education, Gruca Orthopedic and Trauma Teaching Hospital in Otwock, Otwock, Poland.
* Laboratory of Palliative Medicine, Department of Social Medicine and Public Health, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland.
 
Frontiers in Psychiatry. 2021 Mar 12:12:620073. doi:10.3389/fpsyt.2021.620073.
 
ในปัจจุบันพบว่ามีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่า ระบบแคนนาบินอยด์ในสมอง (endocannabinold system) มีบทบาทสำคัญในการควบคุมปรับเปลี่ยนความสามารถในการรับรู้ อารมณ์ ความเครียด และการนอนหลับ สำหรับกัญชา (Cannabis sativa L.) นั้นพบว่าจะมีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทั้งทำให้เคลิ้มสุข (eupholic) สงบ (calming) ลดวิตกทั้งวล (anxiolytic) ทำให้อารมณ์ดี และช่วยในการนอนหลับ อย่างไรก็ตามการตอบสนองของผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ จะขึ้นกับภาวะของระบบแคนนาบินอยด์ในสมอง (endocannabinoid system) สัดส่วนของสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ในกัญชา องค์ประกอบของสารเทอร์พินอยด์ (terpinoids) และขนาตของยากัญชาที่ใช้ บทความนี้จึงรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในโรคทางด้านจิตเวช โดยรวบรวมความรู้ ทั้งบทบาทของระบบแคนนาบินอยด์ในสมองในการควบคุมปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบประสาท ข้อบ่งใช้ทางคลินิกที่อาจเป็นไปได้ของกัญชาและสารสำคัญต่างๆ จากกัญชา ทั้งด้านการรักษาโรคทางอารมณ์ โรควิตกกังวล โรคเกี่ยวข้องกับการนอน โรคจิตเภท โรคสมองเสื่อม การรักษาการเสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์ และการรักษาโดยใช้ยาทดแทนยาเสพติด  เป็นต้น รวมทั้งอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์และพิษที่อาจเกิดขึ้นของกัญชาทางการแพทย์และสารสำคัญต่างๆ จากกัญชา ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้ในการพิจารณาการนำกัญชาทางการแพทย์มาใช้รักษาโรคทางจิตเวช และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและสาระสำคัญต่างๆ จากกัญชาต่อไปในอนาคต 
 
Graczyk M, Lukowicz M, Dzierzanowski T.
Prospects for the use of cannabinoids in psychiatric disorders. Frontiers in Psychiatry. 2021 Mar 12;12:620073 doi: 10.3389/fpsyt.2021.620073.

ธงชัย สุขเศวต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชนี จันทร์เกษ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผกากรอง ขวัญข้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
มกราคม-เมษายน 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]