Home : ข่าว COVID-19

สธ.เริ่มฉีดวัคซีนผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง

เป็นการฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีความบกพร่องทางจิต เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง ออทิซึม โรคจิตเภท และโรคทางอารมณ์ โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศจำนวน 20 แห่งดำเนินการทันทีเช่นกัน
Date: 31/05/2564 View: 222
สธ.เริ่มฉีดวัคซีนผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล จิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ 

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเปราะบางที่มีความบกพร่องทางจิต และครอบครัว ณ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการลงทะเบียนและเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อยังต้องคำนึงถึงผู้ป่วยอีกกลุ่มในสังคม นั่นคือผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีความบกพร่องทางจิต เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง ออทิซึม โรคจิตเภท และโรคทางอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งยังมีความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีนและมีความเสี่ยงจากอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการป้องกันการติดโรคของตนเอง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับกลุ่มเฉพาะดังกล่าว และมอบหมายให้โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศจำนวน 20 แห่งดำเนินการทันที โดยเริ่มเปิดบริการครั้งแรกวันนี้ที่ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สธ.เริ่มฉีดวัคซีนผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ป่วยจิตเวชมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดมากกว่าประชาชนทั่วไปถึง 6 เท่า และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด 19 และใช้เตียงในหอผู้ป่วยวิกฤต มากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับบุคคลที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อเกิดการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว เท่าเทียม และทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือผู้ป่วยจิตเวชที่กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงสถานพยาบาลภาคเอกชนต่าง ๆ สามารถลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้ามารับบริการประมาณ 1 ล้านคน ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน
 
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร กล่าวเสริมว่า ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีความบกพร่องทางจิตนั้นเป็นประชาชนกลุ่มเฉพาะ
ที่จำเป็นต้องใช้ข้อปฏิบัติเฉพาะในการรับวัคซีน ได้แก่
1) รับบริการกับบุคคลและสถานที่คุ้นเคย โรงพยาบาลจิตเวชจึงเป็นที่ที่เหมาะสมในการให้บริการวัคซีน
2) รับบริการพร้อมสมาชิกในครอบครัว เพื่อลดความกังวล และง่ายต่อการติดตามมารับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม
ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีอาการรุนแรงในโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยในที่กำลังจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคม และให้ความยินยอมในการรับวัคซีน เป็นลำดับแรก จากนั้นจะกระจายไปยังผู้ป่วยจิตเวชอื่น ๆ เป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ผู้ป่วยจิตเวชทุกโรคสามารถรับวัคซีนได้โดยไม่ต้องหยุดยาหรือลดยาที่รับประทานแต่อย่างใด หากต้องการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนให้ติดต่อโรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านท่าน หรือสถานพยาบาลที่ท่านรับบริการอยู่

สถาบันราชานุกูล
28  พฤษภาคม 2564
สธ.เริ่มฉีดวัคซีนผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com