Home : ข่าว COVID-19

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ฉีดวัคซีนโควิด19 แก่คนพิการทางการเห็น

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดบริการฉีดวัคซีนสำหรับคนพิการ นำร่องในคนพิการทางการเห็น ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง สมาชิกครอบครัว และผู้ดูแล ในเขตกทม. และปริมณฑล ซึ่งมีอยู่ประมาณ 500 กว่าคน
Date: 31/05/2564 View: 312
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ฉีดวัคซีนโควิด19 แก่คนพิการทางการเห็น ข่าว COVID-19 Healthserv.net
     กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่คนพิการทางการเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง รวมถึงครอบครัว และผู้ดูแลกว่า 500 คน นำร่องในเขตกทม.และปริมณฑล
 
       28 พฤษภาคม 2564 ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่คนพิการทางการเห็น ครอบครัว และผู้ดูแล
 
      ดร.สาธิตกล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในกทม. และปริมณฑล ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อภายในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด กลุ่มที่มีความเสี่ยงคือกลุ่มคนพิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จำเป็นต้องมีผู้ดูแล มีโอกาสสัมผัสและติดเชื้อได้ง่าย กระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้พิการ ครอบครัว และผู้ดูแล ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดบริการฉีดวัคซีนสำหรับคนพิการ นำร่องในคนพิการทางการเห็น ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง สมาชิกครอบครัว และผู้ดูแล ในเขตกทม. และปริมณฑล ซึ่งมีอยู่ประมาณ 500 กว่าคน โดยนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนวันละ 60 คน จัดระบบบริการฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน 8 ขั้นตอนของกรมควบคุมโรค เริ่มให้บริการเมื่อวานนี้ (27 พฤษภาคม 2564) ขณะนี้มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 100 คน   
 
        ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น และผู้ป่วยจิตเวช ที่อาศัยในพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล รับผิดชอบจัดฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยในรอบแรก กำหนดสำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่อาศัยบ้านเดียวกัน เปิดให้บริการการฉีดวัคซีนวันนี้เป็นวันแรก
 
       “คนพิการประเภทอื่น ๆ กระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วต่อไป ขณะนี้ได้ประสานข้อมูลกับทางสมาคมคนพิการและเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างครอบคลุม เกิดภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ ลดป่วย ลดรุนแรง และลดเสียชีวิตจากโรคโควิด 19” ดร.สาธิตกล่าว
 
 
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ฉีดวัคซีนโควิด19 แก่คนพิการทางการเห็น ข่าว COVID-19 Healthserv.net
        ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่า
 • คนพิการได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,092,595 คน (ร้อยละ 3.21 ของประชากรทั้งประเทศ)
 • เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย มากที่สุด ร้อยละ 49.85 รองลงมาเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และคนพิการทางการเห็น ร้อยละ 18.84 และ ร้อยละ 9.12 ตามลำดับ
 • เป็นคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 832,609 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70
  ภาคเหนือ 460,820 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02
  ภาคกลาง 436,4 91 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86
  ภาคใต้ 259,629 คน คิดเป็นร้อยละ 12.41
  กรุงเทพมหานคร 97,554 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 
  และข้อมูลรอยืนยัน 5,502 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26
 
28 พฤษภาคม 2564
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแน
บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 (screening test covid-1...
ราคา 3,800
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com