Home : ข่าว COVID-19

นนท์พร้อม เช็คจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล 18 แห่ง และนอกโรงพยาบาล 4 แห่ง จ.นนทบุรี

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสรุปยอดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 และรายละเอียดสำหรับจุดบริการฉีดวัคซีน ทั้งในโรงพยาบาล พร้อมเชิญชวนลงแอปนนท์พร้อม ตรวจสอบสนามฉีด วันและเวลาฉีดที่แน่นอน
Date: 01/06/2564 View: 1,728
image1 size: 598x386px
ยอดจองวัคซีน จ.นนทบุรี วันที่ 31 พ.ค. 2564 จำนวน 560,336 ราย

จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนทุกท่านที่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล ผ่าน "#นนท์พร้อม"
 1. MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อ.เมืองนนทบุรี แผนที่
 2. Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต อ.บางใหญ่ แผนที่
 3. Impact Forum เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด แผนที่
 4. อาคารหอประชุมวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย แผนที่
จุดฉีดในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์และสถาบัน รวม 18 แห่ง ดังนี้
 1. โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
 2. โรงพยาบาลกรุงไทย
 3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 5. โรงพยาบาลไทรน้อย
 6. โรงพยาบาลนนทเวช
 7. โรงพยาบาลบางกรวย
 8. โรงพยาบาลบางบัวทอง
 9. โรงพยาบาลบางบัวทอง 2
 10. โรงพยาบาลบางใหญ่
 11. โรงพยาบาลปากเกร็ด
 12. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 13. โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
 14. โรงพยาบาลศรีธัญญา
 15. ศูนย์การแพทย์ปัญญานั้นทภิกขุ ชลประทาน
 16. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6
 17. สถาบันบำราศนราดูร
 18. สถาบันโรคทรวงอก
การลงทะเบียน
1. ทั้งลงทะเบียนรับวัคซีน ตรวจสอบสิทธิ์ และแจ้งนัดหมายฉีดวัคซีน พร้อมทั้ง url ที่จำง่าย สืบค้นง่าย บอกต่อกันง่าย ไม่ต้องหาลิ้งค์ ไม่ต้องหา QR code กันอีกต่อไป แค่ค้นหาคำว่า www.นนท์พร้อม.com
2. สำหรับผู้พักอาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น หากท่านลงทะเบียนในช่องทางอื่นๆไปแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

3. เมนูตรวจสอบรายชื่อฯ ณ ตอนนี้ คือการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อความมั่นใจว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จถูกต้อง

4. ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบสนามฉีด วันและเวลาฉีดที่แน่นอนอีกครั้งผ่านทาง "นนท์พร้อม" เมนูตรวจสอบรายชื่อฯ หลังประกาศแจ้งนัดฉีดวัคซีน โดยสนามฉีดและเวลาอาจไม่ตรงกับที่ท่านเลือกไว้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัคซีนที่แต่ละสนามได้รับ โดยจะประกาศแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนเพื่อให้ทราบวันที่เข้ามาตรวจสอบได้อีกครั้งผ่านทางหน้าเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
นนท์พร้อม เช็คจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล 18 แห่ง และนอกโรงพยาบาล 4 แห่ง จ.นนทบุรี (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 720x900 px

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 และการนัดหมาย

(ณ 29 พ.ค. 64)

1.  ยอดการจัดสรรวัคซีน ของ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุข จะจัดสรรบนพื้นฐาน 4 ข้อ 
         1) จำนวนวัคซีนที่มีในประเทศ
         2) จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง 
         3) สถานการณ์การระบาดในพื้นที่ 
         4) กลุ่มเป้าหมายสำคัญ เช่น บุคลากรด่านหน้า ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง ผู้ลงทะเบียนในหมอพร้อม

2.วัคซีนที่จะจัดสรรในแต่ละรอบ ช่วงแรกนี้จะได้รับการจัดสรรเป็นรายสัปดาห์ โดยสัปดาห์แรกจะจัดสรร ให้สำหรับการฉีด วันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2564 ดังนั้น การนัดหมาย จะสามารถรู้ล่วงหน้าได้เร็วที่สุด ประมาณ 1 สัปดาห์ 

3. ยอดวัคซีนที่ได้รับจัดสรรขั้นต่ำ จะเพียงพอต่อผู้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม และเพิ่มเติมตามเกณฑ์การจัดสรร 4 ข้อ โดยจะได้รับวัคซีนทั้ง AstraZeneca และ Sinovac

4. ในส่วนของ จ.นนทบุรี ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนในระบบ "หมอพร้อม" หรือ จองกับโรงพยาบาล ก่อน 30 เมษายน และได้รับวันนัดฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 7 - 13 มิ.ย. 64 แล้ว สามารถไปรับวัคซีนได้ตามนัดหมายเดิม

5. สำหรับผู้ลงทะเบียนในระบบนนท์พร้อม ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งเเต่ 15 พ.ค. 64 เป็นต้นมา เมื่อทางจังหวัดได้รับแจ้งจัดสรรวัคซีนแล้ว จะรีบประชาสัมพันธ์การนัดหมายโดยเร็ว ทางหน้าเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่ลิ้งค์ https://moph.cc/6kmJxuqN7 หรือเพจกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นนทบุรี ที่ลิ้งค์ https://moph.cc/V9JtQpj88

6.ช่วงระหว่างรอรับวัคซีน ขอให้ ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
          D Distancing รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร
          M Mask waring สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
          H Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ
          T Testing temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
          T Test for COVID-19 ผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
          A application สแกนแอปปลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ
นนท์พร้อม เช็คจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล 18 แห่ง และนอกโรงพยาบาล 4 แห่ง จ.นนทบุรี (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 800x550 px
 
นนท์พร้อม เช็คจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล 18 แห่ง และนอกโรงพยาบาล 4 แห่ง จ.นนทบุรี (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x550 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]